Fossil

Funksjon
Kultur

Oppdragsgiver
Longyearbyen Lokalstyre

Kontakt
Anne Sandnes

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Fossil

Prosjektet FOSSIL søker å bevare den gamle kraftstasjonen i Longyearbyen som et industriminne, og åpne den opp som en tilgjengelig attraksjon og kulturarena for publikum på Svalbard.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kultur

Oppdragsgiver
Longyearbyen Lokalstyre

Kontakt
Anne Sandnes

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Kullkraftverket, som har stått tilnærmet urørt siden nedleggelsen i 1984, skal forvaltes som et monument over den fossile tiden. Ved å samtidig legge til et nytt lag, vil FOSSIL bli en unik arena for ulike kulturarrangementer, formidling og kunstneriske uttrykk.

Parallelt fortelles den fossile historien gjennom digitale og visuelle installasjoner i det historiske kullkraftverket. En viktig del av konseptet er at bygget skal få utvikle seg over tid av de som bruker det.

Samtidig som det skapes liv inne i bygningen tar Fossil to enkle, men viktige, byplangrep med historisk og funksjonell kraft. Rørgatene kan ved enkle grep brukes som ganglinjer og skape trygge snarveier for både lokalbefolkningen og turistene. Tilrettelegging for ferdsel mellom taubanesentralen og FOSSIL vil kunne gi nye «runder» i byen og mulighet for byvandringer som følger kullets vei.

Prosjektet er et samarbeid mellom LPO arkitekter, Lokalstyret i Longyearbyen og flere lokale aktører som bidrar med kunnskap, ideutvikling og dialog om framtidig samarbeid.

Ved lys- og lydinstallasjoner kan Fossil fortelle andre historier fra Svalbards rike historie. Svaneøglene er en av mange historier som kan gi opplevelsen et ekstra lag.
Tilrettelegging for ferdsel mellom taubanesentralen og FOSSIL vil kunne gi nye «runder» i byen og mulighet for byvandringer som følger kullets vei.
Rørgatene kan ved enkle grep brukes som ganglinjer og skape trygge snarveier for både lokalbefolkningen og turistene.
Ved flere anledninger har det vært folk på omvisning i Fossil, da har bla veggene utendørs blitt brukt til bildefremvisning og demonstrert en mulighet til å aktivisere fasadene og uterommet.