NAV-huset

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Union Eiendomsutvikling AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Drammen

År
2008 - 2010

Prosjekter / Ferdigstilt

NAV-huset

LPO tegnet og prosjekterte nytt hovedkontor for NAV Drammen i 2008-2010. Bygget samler alle NAVs funksjoner i Drammen kommune og er hovedadministrasjon for Buskerud fylke.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Union Eiendomsutvikling AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Drammen

År
2008 - 2010

I samarbeid med Union Eiendomsutvikling AS og OEC Consulting AS startet LPO våren 2008 arbeidet på nytt kontorbygg for NAV Drammen. Det nye NAV huset er arbeidsplass for ca. 400 ansatte, samt 1500 m2 publikumsareal og auditorium for ulike undervisningsformål. LPO har vært ansvarlig for programmering, forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring.

Det er ustrakt bruk av tegl, glass og natureloksert aluminium. Teglfasaden er utviklet i samarbeid med Bratsberg tegl, og gir huset en unik karakter. Mot vest og nord er det en systemfasade med glass og isolert brystning med hvitt, emaljert fasadeglass og aluminium. Bygget er prosjektert og bygget i tråd med ny teknisk forskrift.

I interiøret er det er benyttet natureloksert aluminium i brystninger og profilsystem i kontorfronter. I de åpne kontorlandskapene er det brukt oljet eikespiler. Bygget stod ferdig i 2010.

Foto: T. Lauluten
Foto: T. Lauluten
Foto: T. Lauluten
Foto: T. Lauluten