Jåtunbyen

Funksjon
Områdeutvikling, bolig/kommunale boliger, handel, servering

Oppdragsgiver
Jåttå Utbyggingsselskap/Base Bolig

Sted
Jåttå, Stavanger

År
2021-pågående

Prosjekter / Planforslag

Jåtunbyen

Prosjektet tar utgangspunkt i landsbyens boform, materialitet og atmosfære der vi har lagt til rette for boliger med landlige egenskaper tett opp mot et stort sammenhengende fellesrom vi kaller landsbygulvet. Landsbygulvet er prosjektets hovedgrep og utviklet som et prinsipielt landsbygatesnitt der karnapper, forhager og balkonger legger til rette for et rikt liv mellom hus og gate.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Områdeutvikling, bolig/kommunale boliger, handel, servering

Oppdragsgiver
Jåttå Utbyggingsselskap/Base Bolig

Sted
Jåttå, Stavanger

År
2021-pågående

Prosjektet omfatter skisseprosjekt med regulering, der totalt 33 141 m2 inngår i planområdet og satser på følgende bærekraftstrategier:

  1. Bruk av tre som hovedmateriale i fasade/konstruksjon
  2. Gjenbrukstegl på fasader
  3. Solceller på tak
  4. Gjenbruksmaterialer på bakken
  5. Landsbygulv og forhager som fordrøyning
  6. Resirkulert glass
Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter