Filipstad områdeplan

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
HAV

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2006

Prosjekter / Ferdigstilt

Filipstad områdeplan

LPO har vært arkitektfaglig bidragsyter til reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Filipstad som er bakgrunnen for det nye helhetsgrepet for området.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
HAV

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2006

I etterkant av et parallelloppdrag høsten 2005, ble LPO arkitekter valgt som arkitektfaglig bidragsyter til reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Filipstad. På bakgrunn av deler av utkastene til Spacegroup, Jensen og Skodvin og LPO, ble det laget et nytt omforent helhetsgrep for området.

Planforslaget består av tilsammen 450.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål som skole og barnehager. I tillegg inngår fergeterminal og større rekreasjonsarealer i sjø. Planen omfatter også ny løsning med nedgravd E18 gjennom området. LPO har videre fått ansvar for arbeid med detaljregulering av deler av området.