Hermetikken kulturfabrikk

Funksjon
Kultur, kino, bibliotek og kafe

Oppdragsgiver
Hermetikken as

Sted
Sortland

År
2014

Prosjekter / Ferdigstilt

Hermetikken kulturfabrikk

LPO vant konkurransen om nytt kulturhus på Sortland i 2008. Det nye bygget er integrert med eksisterende bygg i et kvartal ved Sortland havn som tidligere huset Vesterålen Hermetikkfabrikk med sentral beliggenhet og nærhet til havnen, Hurtigrutekaien og et nytt hotell.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kultur, kino, bibliotek og kafe

Oppdragsgiver
Hermetikken as

Sted
Sortland

År
2014

Intensjonen bak prosjektet har vært å få til en forankring mot den industrielle historien med fiskeforedlingsfabrikken. Samtidig skal Kulturfabrikkens fysiske utforming være med på å gi Sortland god arkitektur og nye impulser for den fremtidige utviklingen av byen.

Sammen med det nye hotellet skal Kulturfabrikken tilføre Sortland ny aktivitet. Kulturfabrikken skal være den sentrale møteplassen i Sortland, med et variert tilbud innen kultursektoren. Kulturfabrikken har storsal for konserter, blackbox og kino i tillegg arealer til kulturskole, voksenopplæring, frivillighetssentral, ungdomsklubb, et stort bibliotek og kafe. Bygget rommer dessuten administrasjonslokaler for kommunens kultursektor og arealer for Museum nord samt «Newtonrom» for realfageksperimentering.