Marienlyst

Funksjon
Bolig, bypark og service

Oppdragsgiver
Ferd eiendom

Sted
Oslo

År
2023 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Marienlyst

Sammen med KIMA arkitekter arbeider LPO med å transformere og utvikle NRK-tomten i Oslo til rundt 1.200 boliger, ny bypark og nye kvartalsstrukturer med Marienlyst som nabolagets midtpunkt.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, bypark og service

Oppdragsgiver
Ferd eiendom

Sted
Oslo

År
2023 - pågående

Visjon for forslaget er å åpne opp området og gjøre Marienlyst tilgjengelig for naboer og tilreisende. Marienlyst skal bevare det gamle, samtidig som nye impulser skal få slippe til. Med Kringkastingshuset som det sentrale monumentalbygget, skal byområdet utformes med gater, plasser, parker og kvartaler som samlet skaper en ny bydel.

KIMA Arkitektur og LPO Arkitekter står for reguleringen. Landskapsarkitekt er Studio Oslo Landskapsarkitekter, og reguleringsansvarlig er Civitas.

Illustrasjonsplan: SOLA, KIMA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO