Røa have

Funksjon
Næring, bolig, torg

Oppdragsgiver
Røa Centrum AS

Kontakt
Imke Törper Guttormsgaard

Sted
Røa, Oslo

År
2003-2008 og 2016-2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Røa have

I 2003 startet LPO arbeidet med Røa Have, et boligprosjekt bestående av fem bygg med til sammen 64 leiligheter og forretninger mot Vækerøveien. Husene er i tegl i fire etasjer med tilbaketrukket toppetasje og underliggende parkering. Bebyggelsen er utformet slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, i tråd med Oslo kommunes målsettingen om bymessig fortetting på Røa og var ferdigstilt 2008.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Næring, bolig, torg

Oppdragsgiver
Røa Centrum AS

Kontakt
Imke Törper Guttormsgaard

Sted
Røa, Oslo

År
2003-2008 og 2016-2021

Husene er i tegl i 4 etasjer med tilbaketrukket toppetasje og underliggende parkering. Bebyggelsen er utformet slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, i tråd med Oslo kommunes målsettingen om bymessig fortetting på Røa og var ferdigstilt 2008.

Foto: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO/MIR
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter
Foto: LPO arkitekter