Funksjon
Boligbydel, park

Oppdragsgiver
HAV Eiendom as

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2005

Sørenga områdeplan

LPO vant parallelloppdrag for utvikling av Sørengutstikkeren i 2005 og har utarbeidet bebyggelsesplan for området basert på en videreutvikling av parallelloppdraget.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Boligbydel, park

Oppdragsgiver
HAV Eiendom as

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2005

Området er på 92 dekar med 100.000 m2 BRA bebyggelse fordelt på åtte kvartaler. 90% av bebyggelsen består av boliger og 10% er til næring og publikumsrettede funksjoner. Ytre del av utstikkeren er regulert til offentlig park og er utformet som en sjøpark med sjøbad og parkarealer. Havnepromenaden går kontinuerlig rundt hele utstikkeren og binder området sammen med den øvrige utbyggingen i Bjørvika. Bebyggelsesplanen ble vedtatt i 2008.

Helhetsgrepet

Helhetsgrepet organiserte bebyggelsen i tydelige kvartaler omkring en sentral park. Kvartalene skilles fra hverandre av kanal gravd ut av utstikkeren. Hvert kvartal har tilgang til havnepromenaden, parken og kanal på to sider. Kvartalene er tegnet av fire forskjellige arkitektkontor og LPO har tegnet to kvartaler. Felles for alle kvartalene er materialbruken. Samtlige kvartaler benytter den samme teglsteinen i fasadene. Materialvalget gir området en visuell helhet, mens volumoppbyggingen i hvert delprosjekt tilfører området variasjon

Sørenga byggetrinn 1
Sørenga byggetrinn 4