Sørenga helhetsplan

Funksjon
Boligbydel, park

Oppdragsgiver
HAV Eiendom as

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2005

Prosjekter / Ferdigstilt

Sørenga helhetsplan

LPO vant parallelloppdraget for utvikling av Sørengutstikkeren i 2005 og har utarbeidet bebyggelsesplan for området basert på en videreutvikling av parallelloppdraget. Parallelloppdraget er basert på reguleringsplanen for Bjørvika fra 2003. Reguleringsplanen fastsatte at det skal være en gjennomgående promenade langs hele utstikkeren, en offentlig park på 8,7 dekar ytterst og en utnyttelse tilsvarende 100 000 m2 BRA bebyggelse hvorav 20 % næring.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Boligbydel, park

Oppdragsgiver
HAV Eiendom as

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Oslo

År
2005

Området er på 92 dekar med 100.000 m2 BRA bebyggelse fordelt på åtte kvartaler. 90% av bebyggelsen består av boliger og 10% er til næring og publikumsrettede funksjoner. Ytre del av utstikkeren er regulert til offentlig park og er utformet som en sjøpark med sjøbad og parkarealer. Havnepromenaden går kontinuerlig rundt hele utstikkeren og binder området sammen med den øvrige utbyggingen i Bjørvika. Bebyggelsesplanen ble vedtatt i 2008.

Helhetsgrepet

Helhetsgrepet organiserte bebyggelsen i tydelige kvartaler omkring en sentral park. Parken var et viktig element for å gi Sørengautstikkeren et grønt og åpent preg som gir ekstra kvalitet til boligene. Området er omkranset av en promenade som bunner ut i en park med flytende sjøbad ytterst. Kvartalene skilles fra hverandre av kanal gravd ut av utstikkeren. Hvert kvartal har tilgang til havnepromenaden, parken og kanal på to sider. Kvartalene er tegnet av fire forskjellige arkitektkontor og LPO har tegnet to åtte kvartaler. Felles for alle kvartalene er materialbruken. Samtlige kvartaler benytter den samme teglsteinen i fasadene. Materialvalget gir området en visuell helhet, mens volumoppbyggingen i hvert delprosjekt tilfører området variasjon. De sentrale områdene ligger høyere i snittet enn promenaden slik at skillet mellom den offentlige promenaden og de private uterommene. Snittet tilfører bebyggelsen en høy førsteetasje mot promenaden for bevertning og andre publikumsrettede funksjoner.


Sørenga byggetrinn 1
Sørenga byggetrinn 4