Sørlandssenteret

Funksjon
Kjøpesenter, handel

Oppdragsgiver
Olav Thon Gruppen

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Kristiansand

År
2013

Prosjekter / Ferdigstilt

Sørlandssenteret

På bakgrunn av reguleringsplanen LPO utarbeidet for området i 2008, gjennomførte LPO en restrukturering og utvidelse av Sørlandssenteret, i Sørlandsparken utenfor Kristiansand. Utvidelsen har gjort Sørlandsenteret til Norges største kjøpesenter med 112 500 m² forretningsareal og 50 000 m² parkeringshus under bakkenivå. Veinettet og utearealene er også opprustet for å sikre gode forhold for alle.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kjøpesenter, handel

Oppdragsgiver
Olav Thon Gruppen

Kontakt
Øystein Sjøstrand

Sted
Kristiansand

År
2013

Bygningen utgjør en stor del av Sørlandsparken. Intensjonen har vært å samle hele senteret innenfor en skulpturell bygningskropp med en unik visuell identitet. Den arkitektoniske utformingen knytter an til landskapsformasjoner som samsvarer med bygningens enorme skala. Materialbruken er enhetlig og enkel, og bygger opp under den arkitektoniske ideen. Fasadene har metallkledning oppdelt i store formater og glass i alle inngangspartiene. Bygningen strekker seg også over veien Skibåsen. Denne delen av bygningen er utformet som en transparent og åpen brokonstruksjon.

Byggearbeidene ble påbegynt høsten 2009 med Veidekke Agder som totalentreprenør. Prosjektet ble ferdigstilt i oktober 2013 i samarbeid med Tegn Landskap (landskapsarkitekt) og Tove Hertzberg (kunstnerisk utsmykning).