Sundvolden Hall

Funksjon
Konferansehall

Oppdragsgiver
Sundvolden Hotel

Kontakt
Camilla Hoel Eduardsen

Sted
Sundvollen, Hole Kommune

År
2017

Prosjekter / Ferdigstilt

Sundvolden Hall

LPO har tegnet og prosjektert Sundvolden Hall. Den nye konferansehallen som er bygget i tilknytning til Sundvolden Hotel og er en betydelig utvidelse av konferansetilbudet på hotellet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Konferansehall

Oppdragsgiver
Sundvolden Hotel

Kontakt
Camilla Hoel Eduardsen

Sted
Sundvollen, Hole Kommune

År
2017

Hotellet har en lang historie som gjenspeiles i en sammensatt bygningsmasse. Konferansehallen er siste tilskuddet i en dynamisk hotellutvikling og er bygget for å møte dagens krav til konferanser. Selve hallen, som er 48 meter lang, 24 meter bred og har åtte meter fri takhøyde, fremstår som et selvstendig volum, men er knyttet til hovedbygningen via vareleveringen. God logistikk og god kommunikasjon mellom de ulike områdene både ute og inne er en viktig forutsetning for både gjester og ansatte ved hotellet. Det er derfor lagt stor vekt på gode kommunikasjonsveier og orienterbarhet.

Sundvolden Hotel er en familiebedrift med lange tradisjoner som skiller seg fra de større hotellkjedene. En av de største utfordringene for oss i dette prosjektet har derfor lagt i å forene en moderne konferansehall av denne størrelsen med den gode kvaliteten og intimiteten som kjennetegner hotellet for øvrig. Dette er først og fremst løst gjennom valg av materialer og med fokus på god detaljering og godt samarbeid med håndverker og entreprenør.

Bygget har blitt utsmykket av kunstneren Anders Sletvold Moe. Kunstverket er inspirert av de gamle trærne som omgir hotellet og gir bygget en ekstra dimensjon.
Bygget har blitt utsmykket av kunstneren Anders Sletvold Moe. Kunstverket er inspirert av de gamle trærne som omgir hotellet og gir bygget en ekstra dimensjon.
Kunstverket forener ute og inne med et 50x5 meter langt veggmaleri i foajeen og ute på plassen foran bygget.
Kunstverket forener ute og inne med et 50x5 meter langt veggmaleri i foajeen og ute på plassen foran bygget.
Hotellet har en lang historie som gjenspeiles i en sammensatt bygningsmasse. Konferansehallen er siste tilskuddet i en dynamisk hotellutvikling og er bygget for å møte dagens krav til konferanser.
Hotellet har en lang historie som gjenspeiles i en sammensatt bygningsmasse. Konferansehallen er siste tilskuddet i en dynamisk hotellutvikling og er bygget for å møte dagens krav til konferanser.
Konferansehallen er 48 meter lang, 24 meter bred og har åtte meter fri takhøyde. Hallen kan inndeles i tre mindre saler.
Konferansehallen er 48 meter lang, 24 meter bred og har åtte meter fri takhøyde. Hallen kan inndeles i tre mindre saler.