Kjørbo Vest

Funksjon
Boliger og forretninger

Oppdragsgiver
Selvaagbygg AS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Bærum

År
2012

Prosjekter / Ferdigstilt

Kjørbo Vest

På oppdrag for Selvaag tegnet og prosjekterte LPO arkitekter i 2012 200 nye boliger mellom Kjørbokollen og Jongsåsen, vest i Sandvika sentrum. Totalt er det bygget syv blokker på tilsammen 15.900 m2 BTA

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Boliger og forretninger

Oppdragsgiver
Selvaagbygg AS

Kontakt
Beate Bruun

Sted
Bærum

År
2012

Blokkene danner en randbebyggelse som vekselvis står parallelt og vinkelrett på veien med forretninger på gateplan. Bebyggelsen står på en base med et to-etasjers garasjeanlegg. I nordøst danner bebyggelsen et torg som starten på en videre urbanisering av området. Sandvika er definert som «den hvite byen». Anlegget er derfor utført i hvit puss og med forstøtningsmurer i rødlig granitt tilsvarende togbroene i den nærmeste delen av Sandvika sentrum. Oppgangene er tydelig markert i individuelle farger.

Foto: Tove Lauluten