LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Nyhet

LPO Lillehammer ansetter

I dag, fredag 1. oktober, tar den erfarne sivilingeniøren og lederen Christian Nørgaard Madsen over rollen som daglig leder i LPO arkitekter.

Nyhet

Ny daglig leder i LPO arkitekter

Nyhet

Living Lab-innflytting

I går, tirsdag 28. september, flyttet de første beboerne inn i Obos Living Lab og flere aktører innenfor bolig- og produktutvikling vil følge dem med stor spenning i tiden fremover. Målet er å flytte bransjen i mer bærekraftig retning og skape boliger som gir økt livskvalitet.

Nyhet

LPO Svalbard, verdens nordligste arkitektkontor, er ti år!

LPO arkitekter har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard og holder til i Longyearbyen. I år feirer vi ti års tilstedeværelse på den arktiske øygruppen

Nyhet

Hva kan barn lære om arkitektur på en uke?

LPO har lang tradisjon med å ansette praktikanter, som regel med kontrakter på ett år. I løpet av dette året skal praktikantene ta del i alle prosjektfaser, og få mulighet til å jobbe med ulike typer prosjekter og størrelse.

Nyhet

Nye praktikanter på plass i Rosenborggata

Nyhet

LPO arkitekter får ny ledelse

Christian Nørgaard Madsen er ansatt som ny daglig leder i LPO arkitekter. Madsen er utdannet sivilingeniør og kommer fra Hæhre & Isachsen Gruppen der han har vært visekonsernsjef og daglig leder i HI Tomteutvikling AS siden 2020.

Ansatt

Ett år har gått

Prosjekt

Nytt biblioteksbygg med kontorer og kulturskole på Lillestrøm

Ansatt

Arkitektspalten del 7: Erlend Bauck Sole

Nyhet

Skal gi råd om arkitektur, bokvalitet og nabolag

Prosjekt

Fornyer brygga i Tromsø

Nylig gjennomførte LPO skisseprosjektet «Brygga» på oppdrag for Pellerin i Tromsø hvor vi undersøkte potensialet i bryggehusene og tomtene bak. Hva kan vi fylle husene med for å skape byliv? Hvordan kan vi bevare og samtidig utvikle bryggehusene til et sted for dagens Tromsøbedrifter?

Prosjekt

Sverdrupskvartalet

Nyhet

Snart klart for salgsstart av Vervets tredje byggetrinn: Gjøa

LPO søker daglig leder

Folk om Longyearbyen

LPO jobber ofte med medvirkningsprosesser for å finne ut hva brukerne av et bygg, eller et område, ønsker og er opptatte av slik at vi sammen kan finne de gode løsningene. På Svalbard har vi nå spurt Longyearbyens innbyggere hvordan de oppfatter og bruker byen, og hvilke ønsker de har for utviklingen av stedet. I denne filmen får du vite hva noen av deltakerne svarte.

Nyhet

Nytt hotell på Kløfta

Like før jul fikk noen av arkitektene fra LPO som har vært med å tegne det nye hotellet Miklagard, komme og befare prosjektet som blir Norges største resorthotell med 507 rom og egen spaavdeling.

Nyhet

Fossil - fra kull til kultur

Det gamle kullkraftverket i Longyearbyen har stått stengt siden 80-tallet. Nå vil LPO arkitekter, sammen med Longyearbyen Lokalstyre, åpne det opp igjen, med støtte fra Svalbard Miljøvernfond og Riksantikvaren. Det selvinitierte prosjektet er kalt Fossil og har allerede rukket å skape stor begeistring lokalt på den arktiske øygruppen, midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen.

Nyhet

Fra parkeringsplass til ny og levende by

Nyhet

Maihaugens nye hovedutstilling Impulser er åpnet

Verket brygge prosjekteres av LPO arkitekter og inneholder 51 leiligheter fordelt på tre bygg pluss et hotell med en offentlig sjøpromenade i forkant. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom

Nyhet

Verket som endrer Moss

Det gamle industriområde langs Mosseelven har blitt Verket, en ny bydel med en miks av boliger, næring, kultur og havnefront. Prosjektet er nå en av seks nominerte byplanprosjekter som er nominert til BOBY-prisen.

Prosjekt

Harbitz torg

LPO er stolte av å ha vært med på å utvikle et avlagt industriområde til en attraktivt lokal møteplass med en miks av boliger, næring og kultur. LPO startet arbeidet med prosjektet i Harbitzalléen i 2012 med å omregulere eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium. 100 år etter at Apotekernes Laboratorium ble bygget har det verneverdige bygget gjenoppstått som kulturhus, utested og møteplass for Skøyens innbyggere - og selvsagt for alle andre som ønsker å oppleve transformasjonen av området!

Prosjekt

Nye, urbane leiligheter i sentrum av Lillehammer

Den gamle tollboden i Schweigaards gate 15 er i ferd med å bli forvandlet; det fredede bygget fra 1926 skal bli transformert om til et moderne kontorbygg med servicefunksjoner på bakkeplan.

Nyhet

Børster støv av gammel skatt i Oslo sentrum

Ansatt

Nye praktikanter på LPO

Prosjekt

Helgerudkvartalet - et moderne og fremtidsrettet Sandvika

Ansatt

Jan Knoop (1949-2020)

Arkitekten. Kulturformidleren. Det omsorgsfulle midtpunktet. Entertaineren.

Med Kristin E. B. Askgaard og Kristin Bostrøm runder LPO arkitekter hundre medarbeidere totalt og står sterkere enn noen gang.

Ansatt

LPO har gleden av å presentere våre to nye medarbeidere

Med Kristin E. B. Askgaard og Kristin Bostrøm runder LPO arkitekter hundre medarbeidere totalt og står sterkere enn noen gang.

Nyhet

Byggestart for Vervets første salgstrinn

Det er endelig klart for bygging av Fram, det første salgstrinnet på Vervet i Tromsø som LPO har tegnet og nå detaljprosjekterer. Prosjektet skal bygges der byens gamle skipsverft en gang regjerte og åpne opp et lukket industriområde til en bydel for alle.

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

Profil

LPO styrker sin teknologisatsning

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

Prosjekt

På påler over Oslo

Gjennom dugnadsånd og tett samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), LPO og Longyearbyen Lokalstyre har hauger med sanert trevirket fått nytt liv som helårs flytende badstue. Selv om badstua er et lite byggverk, ligger det en storstilt dugnad bak. Det lokale engasjementet for å redusere samfunnets klimafotavtrykk er påfallende, og mange stilte opp for å sortere i haugene med rivningsmaterialer i vintermørket.

Nyhet

Svalbad på Svalbard

Den nye adkomstpaviljongen er utformet med inspirasjon fra låvemotivet i et område som ellers er preget av industri og tunge trafikksystemer.

Nyhet

Tine – Nye Kalbakken

I forbindelse med at Tine meierier skal samlokalisere produksjon og administrasjon på Nye Kalbakken, tegner LPO nytt adkomstbygg og oppgraderer den eksisterende bygningsmassen for å skape bedre og mer attraktive arbeidsplasser.

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter