Miljø, klima og energi

Bærekraftig planlegging for fremtiden og kommende generasjoner

LPO tar sitt samfunnsansvar på alvor. Våre arkitekter skal være av de fremste i å vektlegge miljø og bærekraft i alle prosjekter og LPO har vært en Miljøfyrtårnbedrift siden 2012. Vi tenker klimabesparelser i alle ledd, fra vår egen kontordrift, til helhetlige og gjennomtenkte miljøløsninger i våre prosjekter fra byplan til detaljering og på byggeplass, med gode formgrep, arealeffektivitet, bestandige og resirkulerbare materialer. Løsningene kan ofte være enkle, men også innovative og avanserte.


I byplanen er stedsidentitet, mobilitet, nærhet, møteplasser, funksjonsblanding, natur, bevaring og menneskenes aktiviteter viktigst. Designet skal sørge for at bygget gir et minimalt klimaavtrykk ved å ivareta stedets muligheter, lys, romlighet, flerbruksmuligheter, samt integrerte og enkle tekniske løsninger slik at bygget får lang levetid i en framtid som kan innebære store endringer av byggets bruk og innhold.

LPO har levert de første Futurbuilt-prosjektene både i Oslo og Drammen. LPO har en egen miljørådgiver på plass i tidlig fase, og vektlegger tverrfaglig samarbeid på jakt etter de beste løsningene. LPO er med i ett av to vinnerteam i konkurransen Reinventing Cities, med prosjektet The Urban Village på Furuset.

Referanseprosjekter

Kontakt