Sørenga

Funksjon
Byutvikling, bolig, næring og rekreasjon

Oppdragsgiver
HAV / Sørenga Utvikling KS

Sted
Oslo

År
2005 - 2014

Prosjekter / Ferdigstilt

Sørenga

Funksjon
Byutvikling, bolig, næring og rekreasjon

Oppdragsgiver
HAV / Sørenga Utvikling KS

Sted
Oslo

År
2005 - 2014

Delprosjekter