Sirkulær møteplass i Trosterudparken

Funksjon
Byutvikling, ombruk, transformasjon

Oppdragsgiver
Bydel Alna (BAL ) og Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)

Sted
Oslo

År
2021

Prosjekter / Mulighetsstudie

Sirkulær møteplass i Trosterudparken

I tverrfaglig samarbeid med Byantropologene, SLA, Loopfront ,Bollinger + Grohmann, Rivier har LPO utviklet en pilot for sirkulær ressursbruk i Trosterudparken. Målet er at piloten skal skape en sosial møteplass i bydelen, lokale arbeidsplasser og tilrettelegge for økt sirkulær ressursbruk.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling, ombruk, transformasjon

Oppdragsgiver
Bydel Alna (BAL ) og Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)

Sted
Oslo

År
2021

Mulighetsstudien inneholder både en analytisk undersøkelse av muligheter knyttet til sirkulære verdikjeder, driftsmodeller, innholdskonsepter og aktører, samt et konkret forslag for løsning og utforming på kort og lang sikt.

Møteplassen skal anlegges som del av låven på Trosterud og bli et samlingspunkt som samtidig er med på å løse utfordringer knyttet til reduksjon av avfall og stimulere til økt ombruk.

Sirkulær ressursbruk
Sirkulær verdikjeder. Illustrasjon: LPO arkitekter


For å finne en god løsning, har vi jobbet i et kompetent tverrfaglig team. Teamet har bestått av sosialantropologer, arkitekter og landskapsarkitekter, samt aktører med kompetanse innen byggteknikk, sirkulære plattformer og VVS/VA som har utforsket muligheter og løsninger sammen med både brukere og mulige aktører og i nært samarbeid med kommunens ulike etater.

Prosjektet skal gi gode håndfaste råd og bidrag på vei mot realisering av småskalatest av piloten allerede i 2021.

Ved å ta utgangspunkt i en større låvebygning på Nordre Trosterud Gård, har vi sammen kommet frem til et konsept som ivaretar alle de ulike elementene som er viktige for dette prosjektet. Illustrasjon: LPO arkitekter
Situasjonsplan. Illustrasjon: SLA

Last ned PDF:
210525_Rapport_Pilot-for-sirkulær-ressursbruk_Trosterudparken_web_2_2021-11-11-132520_hvkm.pdf (13,295 MB bytes)