Røa Torg og Røa Have

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Røa Centrum

Sted
Røa, Oslo

År
2003 - 2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Røa Torg og Røa Have

Røa i Oslo gjennomgår en transformasjon fra villaby til et område med høyere tetthet av bolig og næring i forbindelse med utvikling av Røa som knutepunkt i Oslo. LPO har vært ansvarlig for å utvikle Røa Have og Røa Torg som ligger sentralt på Røa, på høyre siden av torget i illustrasjonen over.

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Røa Centrum

Sted
Røa, Oslo

År
2003 - 2021

Delprosjekter

Situasjonsplan av Røa have og Røa Torg. Illustrasjon: LPO arkitekter