Handel og næring

Innovativ tankegang for fremtidens handel

LPO har utviklet en rekke arenaer for handel. Tilgjengelighet til lokalene, god flyt av mennesker og varer, både foran og bak disken, samt en tydelig eksponering av innhold og butikker er sentrale elementer i vår tilnærming til disse oppgavene.

Handelshus er viktige møteplasser og en viktig drivkraft i byutvikling. De er generator av byliv på bakkeplan og er en viktig destinasjon i seg selv. Vi arbeider med å utvikle disse arenaene slik at de bidrar positivt til sine omgivelser og samtidig fungerer optimalt.

I Mathallen på Vulkan har vi arbeidet med frittstående salgsboder på det store åpne markedshallgulvet etter modell fra svenske Saluhaller, men også med et stort og bredt innslag av spisesteder. Innenfor en minimal bodramme får hvert utsalg komme til uttrykk med sine varer og tilbud. Mathallen har blitt en populær destinasjon som har vært med på å sette Vulkan på kartet.

I Fiskehallen på Vippetangen utvikler vi et innovativt handelskonsept i en historisk bygning i et område som er i endring og skal fylles med nytt liv og nye aktiviteter.

Sørlandssenteret og Strømmen storsenter er eksempler på store kjøpesenter vi har vært med på å utvikle og utvide. Oppgaven omfatter et fokus på logistikk innvendig og utvendig, med mange store butikker, et stort antall besøkende, omfattende parkeringsanlegg og systemer for varelevering og -distribusjon, men like mye utforming av fasader og fellesareal som skal bidra til identitet og trivsel.

LPO arbeider for å tilføre liv og trivsel for områdene vi utvikler og har tro på at handel og service på gateplan vil bedre tilrettelegge for mer trivsel. Sammen med Mustad eiendom er vi nå i gang med en transformasjon av CC Vest der senteret brytes opp og handelen legges gatelangs i en bystruktur som inneholder boliger, kontorer, service og servering.

Referanseprosjekter

Kontakt