Svalbard folkehøgskole

Funksjon
Folkehøgskole av gjenbrukte bygg og materialer

Oppdragsgiver
Hæhre Arctic

Sted
Longyearbyen

År
2020-2021

Prosjekter / Mulighetsstudie

Svalbard folkehøgskole

LPO gjennomførte en mulighetsstudie i å gjenbruke Låven, Siktehuset og Flytårnet som står i Svea som folkehøyskole i Longyearbyen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Folkehøgskole av gjenbrukte bygg og materialer

Oppdragsgiver
Hæhre Arctic

Sted
Longyearbyen

År
2020-2021

I forbindelse med tilbakeføringen av gruveområdene i Svea til natur, utfordret Store Norske entreprenørene i anbudsfasen til å foreslå gjenbruk av bygninger fra Svea. Hæhre Arctic henvendte seg da til LPO i Longyearbyen for et samarbeid.

Resultatet ble forslaget om å gjenbruke Låven, Siktehuset og Flytårnet som står i Svea som folkehøyskole i Longyearbyen, bundet sammen med konstruksjonsdeler fra Lasteanlegget.

LPO har gjort analyser av byggene og mener dette er bygg som vil være godt egnet til formålet, samt at sammensetningen av de forskjellige bygg og konstruksjonsdelene vil gi folkehøyskolebygget en annerledes og spennende sfære. Hæhre Arctic hadde erfaring fra flytting og gjenbruk av bygg til midlertidig leir på Kapp Amsterdam og utarbeidet en detaljert framdriftsplan for fundamentering, flytting og tilpasning av byggene og en gjennomarbeidet budsjettpris.

Prosjektet ville kunne svare godt på kriteriene Folkehøgskolen hadde satt, bygget ville stå ferdig til rett tid, det hadde en lavere kvadratmeterpris enn nybygg og det var uten tvil svalbarsk! Likevel ble Folkehøgskolens beslutning at de ønsket å gå videre med nybygg-alternativet.

Situasjonsplan av Svalbard folkehøyskole og oversikt over foreslåtte gjenbruksbygg. Foto og illustrasjon: LPO arkitekter