Røkketunet

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2020-pågående

Prosjekter / Mulighetsstudie

Røkketunet

Tiltakshaver ønsker å utvikle sitt eksisterende bygg på Skjæringa og få inn flere boenheter og ønsker å benytte gjenbruk av bygg til formålet. Tiltakshaveren ser muligheter i gjenbruk av bygg, både økonomisk, bærekraft og bevaring av lokal identitet.

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2020-pågående

Røkketunet i ny situasjon, i skjæringa Longyearbyen fra nord-øst. Illustrasjon: LPO arkitekter