Flytårnet fra Svea

Funksjon
Utkikkspost, møteplass og verksted

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2021

Prosjekter / Mulighetsstudie

Flytårnet fra Svea

Flytting av flytårnet i Svea til Sjøskrenten i Longyearbyen. Ny bruk er ikke avklart, men tiltakshaver ser for seg at bygget kan fungere som utkikkspost, møteplass og verksted.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Utkikkspost, møteplass og verksted

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2021


LPO-arkitekten Ingvild Sæbu Vatn og hennes mann ønsker å flytte flytårnet i Svea til Sjøskrenten i Longyearbyen. Målet med prosjektet er å ta vare på flytårnet fra Svea fordi det er et karakteristisk bygg med en særegen historie som kan bidra positivt til området og gi en fantastisk utkikkspost i overgangen mellom bebyggelsen og det store landskapsrommet Adventdalen. De har ingen kommersielle hensikter med prosjektet, men tvert imot et ønske om å ta vare på en del av historien om Svea som en viktig identitetsmarkør i Longyearbyen. De har intensjonsavtale med Store Norske om å få overta bygget og er i kontakt med Hæhre Arctic som skal gjennomføre den siste delen av oppryddingen i Svea.

Flytårnet i Svea. Foto: LPO arkitekter
Flytårnet på ny plassering i Longyearbyen