Enebolig fra Lia til Røkterbolig i Bolterdalen

Funksjon
Privat hundegård

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2020

Prosjekter / Mulighetsstudie

Enebolig fra Lia til Røkterbolig i Bolterdalen

En Moelven-modulbygg fra 1970/80-tallet, som er planlagt sanert i Lia, ble vurdert gjenbrukt som røktebolig i tilknytning til ny hundegård i Bolterdalen. Oppdragsgiver var en privat person med god kunnskap om bygging, som tok initiativ til gjenbruk begrunnet i økonomi, framdrift og et ønske om et bærekraftig byggeprosjekt. Prisen på flytting av huset ble høy sammenlignet med nybygg. Stor usikkerhet rundt framdrift, fordeling av kostnader og gjennomførbarhet førte til at nybygg ble valgt framfor gjenbruk.

Funksjon
Privat hundegård

Oppdragsgiver
Privat

Sted
Longyearbyen

År
2020