Vår organisering

Mennesker representert av ikoner.

LPO arkitekter er i dag et av landets ledende arkitektkontor med operative kontorer i Oslo, Longyearbyen, Sverige og Lillehammer. Vår kultur verdsetter demokratiske prosesser og stor medbestemmelse hvor vi gir alle fast ansatte mulighet til å bli likeverdige medeiere.

Partnerskapet

I tråd med den demokratiske tankegangen som alltid har preget LPOs arkitekturprosjekter og kontorkultur er LPO et aksjeselskap eid av de ansatte. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bli aksjeeiere i likeverdig partnerskap i firmaet etter ett års ansettelse. Denne unike måten å organisere firmaet på bygger sterke bånd blant oss ansatte og gir en kollektiv ansvarsfølelse.

Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode. Ved å gi ansatte medbestemmelsesrett i viktige spørsmål om firmaets drift og utvikling, får vi medarbeidere som tar ansvar for verdivalg, helhet og nye løsninger.

LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere.
LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere. Fra venstre: Kaja Tollersrud, Liv Fjerdingrein og Erlend Kjosar Høimyr.
Vårt hovedkontor i Oslo ligger like ved Stensparken mellom Bislett og Majorstuen. Her arbeider omlag 85 ansatte.
Vårt hovedkontor i Oslo ligger like ved Stensparken mellom Bislett og Majorstuen. Her arbeider omlag 85 ansatte.
LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2011 og holder til i Longyearbyen.
LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2011 og holder til i Longyearbyen.
Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode.
Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode.