Næringsbygget

Funksjon
Kontor, barnehage og næring

Oppdragsgiver
Møller eiendom

Sted
Skøyen

År
2014 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Næringsbygget

Som en del av utviklingen av Harbitz torg på Skøyen, har LPO prosjektert et nytt kontor- og næringsbygg på ca. 27 000m² BRA over terreng.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor, barnehage og næring

Oppdragsgiver
Møller eiendom

Sted
Skøyen

År
2014 - 2020

Kontorbygget er oppført med passivhusstandard og Breeam-NOR, klassifisering «excellent». Det er derfor lagt stor vekt på energieffektive og miljøvennlige løsninger i prosjektet. Kontorbygget er organisert med næringslokaler, resepsjon, møterom og kantine i 1. etasje i tillegg til barnehage i den nordvestre del av bygget. Fra plan 2 til 10 er det tilrettelagt for kontorarealer for utleie. Leietaker er Rambøll, Hafslund, mfl.

Fasadene i kontorbygget er bygget opp av bestandige materialer bestående av lys naturstein, tre, glass og resirkulert aluminium med utvendig permanent og fleksibel solavskjerming. Kombinasjonen av tette og åpne felt gir prosjektet variert fasadeuttrykk.

For å bidra så godt som mulig til fordrøyning av overflatevann er det grønne tak.

Hovedtrapp. Foto: Finn Ståle Felberg
Interiør, kontorbygg. Foto: LPO arkitekter
Barnehagen i kontorbygget. Foto: LPO arkitekter
Foto: Finn Ståle Felberg