Hilde Lillejord

Team En-Bydel-For-Alle er prekvalifisert til parallelloppdraget for helhetlig utvikling av Den Gamle Veterinærhøgskolen

Sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker Landskapsarkitekter, Bark rådgiving og WSP, har LPO arkitekter blitt valgt ut som ett av tre team som skal arbeide med parallelloppdraget for helhetlig utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen.

Den Gamle Vetereinærhøgskolen_01


- Vi har satt sammen et spennende og faglig svært kompetent team som utfyller hverandre godt, samt kombinerer erfaring og gjennomføringsevne med nysgjerrighet og evne til å tenke nytt. Vårt team og sammensetning av ressurser dekker alle kompetansebehov som er nødvendige for å besvare de aktuelle oppgavene som er beskrevet for parallelloppdraget om Den Gamle Veterinærhøyskolen, sier Christian N. Madsen, daglig leder fra LPO arkitekter.

Reiulf Ramstad, faglig leder i Reiulf Ramstad Arkitekter, mener at Den Gamle Veterinærhøyskolen kan utvikles og transformeres til en meget attraktiv og mangfoldig plass i byen vår, med høy kvalitet og lav terskel.

Teamets kjennskap til planverket og praktisk erfaring fra prosesser rundt vern ved transformasjon er vesentlig for realismen i masterplanen. Teamet har særskilt erfaring fra revitalisering og byreparasjon av tidligere utilgjengelige områder i byen.

- Samlet vil vårt team på en vellykket måte forene tung ekspertise innenfor fagområdene sirkularitet og bærekraft, by- og stedsutvikling. Vi vil utvikle attraktive rom og bygninger som vil gi byen vår et grønt, vakkert og arkitektonisk fremragende nabolag med en egenartet identitet, vedgår Madsen.

Les mer om oppgaven her:

https://www.estatenyheter.no/l...

https://www.linstow.no/aktuelt...
https://www.linstow.no/prosjek...

https://www.oslo.kommune.no/sl...

Den Gamle Veterinærhøgskolen. Foto: LPO arkitekter
Den Gamle Veterinærhøgskolen. Foto: LPO arkitekter
Den Gamle Veterinærhøgskolen. Foto: LPO arkitekter