Hilde Lillejord

LPO arkitekter og Tvinn Solutions inngår et strategisk partnerskap for å skape en digital plattform for ombruk

LPO arkitekter, en av landets ledende arkitektbedrifter med høye mål og ambisjoner rundt sirkulærøkonomi, tar nå steget enda lengre med å inngå et partnerskap med Tvinn Solutions som utvikler digitale løsninger for formidling av- og prosjektering med ombruksvarer. Mandag var Brede Stokland (daglig leder) og Gøran Hüllert (styreleder) Tvinn Solutions på LPO for å signere avtalen med LPO.

40% av det globale klimagassutslippet stammer fra byggenæringen, og mangel på gode løsninger for ombruk representerer en stor del av utfordringen idet løsningene har tatt utgangspunkt i det fysiske produktet når det gjelder ombruk. Tvinn Solutions tar tak i problemstillingen rundt ombruk fra et helt nytt perspektiv, ved å fokusere på den digitale reisen til materialet og utvikle designverktøy for prosjekteringsgruppen.

– Dette partnerskapet vil skape forutsetninger for å virkelig kunne prosjektere med ombruksmaterialer, og LPO arkitekter er begeistret for å bidra som en av de utvalgte strategiske samarbeidspartnerne i dette ambisiøse prosjektet, sier Christian N. Madsen, daglig leder i LPO.

Fra teori til praksis i BIM
Brede Stokland, arkitekt og daglig leder i Tvinn Solutions, har lenge hatt et ønske om å øke ombruksgraden av materialer i nye byggeprosjekter, men hans erfaring har vært at det er utfordrende å få til i praksis.

– Med det nye kravet om å foreta ombrukskartlegginger av rivningsklare bygg (trer i kraft 1. Juli 2023), vil arkitekter nå kunne motta store mengder data om potensielle ombruksmaterialer som kan prosjekteres inn i nye bygg. Tvinn digitaliserer og tilgjengeliggjør denne dataen direkte i BIM, for å komplimentere arkitektens arbeidsmetodikk og med det senke terskelen for å velge brukte fremfor nye materialer, forklarer Stokland.

Det er denne digitaliseringen og tilgjengeliggjøringen av materialene som har trigget Madsen og kollegene i LPO til å få øynene opp for Tvinn.

– Hvis LPOs arkitekter skal lykkes med å ta i bruk og prosjektere inn ombrukte materialer, må de kunne finne og bruke objektene i BIM-programvare. Vi må i større grad begynne å designe på bakgrunn av hva som finnes i eksisterende kretsløp, fremfor hva som kan produseres. Videre må vi ha kontroll på mengder, tilgjengelighet og reserveringsprosesser. Dette er en ambisiøs modell, men her må vi som bransje være med å støtte lokalt gründerskap for å lykkes med noe som er mye større enn oss selv, sier Madsen som er svært entusiastisk for det nye partnerskapet.

Samarbeidet mellom LPO arkitekter og Tvinn Solutions vil være en viktig milepæl i kampen for å redusere klimagassutslippene og skape en mer sirkulær økonomi i byggenæringen.

For mer informasjon om dette samarbeidet, kontakt Christian N. Madsen, daglig leder i LPO arkitekter eller Brede Stokland, daglig leder i Tvinn Solutions på e-post: brede@tvinnsolutions.no eller telefon: +47 948 66 131.