Hilde Lillejord

Nye ansatte på LPO

På grunn av voksende oppdragsmengde har LPO økt bemanningen både i Oslo, på Lillehammer og Svalbard. Så langt i år har LPO ansatt elleve nye medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse til alle våre tre lokasjoner.

Torjus Dahl og Pedro Aguiar skal jobbe på Lillehammerkontoret. Torjus har i mange år arbeidet på Joliark i Stockholm, og har i tillegg noe erfaring fra Dorte Mandrup og PBE, mens Pedro har arbeidet for Larkas Arkitekter i Lillehammer i ti år før han begynte på LPO etter sommeren.
Siri Tomine Grumstad (29) er arealplanlegger og har arbeidet i tre år i Veidekke som prosjektingeniør før hun begynte på LPO.
Christin Johannessen (52) er Sivilarkitekt og har en variert erfaring fra Hong Kong, Nederland og Oslo. Der har hun blant annet arbeidet fora Arne Henriksen Arkitekter og Longva arkitekter.
Nichlas Moos Heunicke (30) skal arbeide på Svalbardkontoret og har arbeidet i to og et halvt år hos GXN/3XN før han startet på LPO.
Ingvild Stavem og Anders Schive Hoel er relativt nyutdannede arkitekter, men Ingvild har noe arbeidspraksis fra Statsbygg og planavdelingen i Lillestrøm kommune før hun startet på LPO. Anders har vært praktikant på LPOs Lillehammerkontor etter bacheloren sin.
Aina Sand Telhaug (32) Har jobbet hos Helen&Hard siden 2014. Arbeidet som tunvert og formidler ved Norsk folkemuseum ved siden av studiene.
Kamilla Kotte Birkeland (40) har arbeidet ved Stein Halvorsen Arkitekter, 4B Arkitekter AS og Spir Arkitekter AS.
Mikkel Sætre Lunde (27) begynte på LPO i vår og skal arbeide på LPOs hovedkontor i Rosenborggata
Jacob Emil Klingen Borg (35) har noe erfaring fra White arkitekter og skal arbeide på Oslokontoret

Vi gleder oss over å ha så mange nye og dyktige medarbeidere med på laget, de vil gjøre seg nyttige i våre mange og ulike prosjekter over hele landet!