Hilde Lillejord

Medvirkningsmøte for beboere til prosjektet Urban village på Furuset

Har du lyst til å være med på å påvirke et helt nytt prosjekt som er ulikt det meste som bygges i dag? Da er Urban Village noe for deg! Vi inviterer til beboermøte 31. mai 2022 kl. 17 i Bydelshuset på Furuset.

Arkitekt Beate Bruun fra LPO i samtale med noen fremmøtte på første informasjonsmøte for prosjektet som ble holdt i mars. Foto: OBOS

Sentralt på Furuset skal OBOS bygge et nytt boligprosjekt med fokus på sosialt fellesskap, miljø, alternative boformer og styrking av nabolaget. Prosjektet heter Urban Village og skal romme ca 70 boenheter med leiligheter av ulike typer og størrelser, en felles hage, drivhus og et nabolagshus som også skal være åpent for de som allerede bor i området rundt. Det er planlagt at noen av boligene i Urban Village skal være bofellesskap, og OBOS vil for første gang gjøre det mulig å kjøpe rom i bofellesskap i dette prosjektet.

– Målet med å organisere et prosjekt på denne måten er å tilby et mer sosialt boligprosjekt, mer varierte boligtyper for ulike beboerbehov og samtidig lage en rimeligere vei inn i boligmarkedet, forklarer Hilde Sponheim, en av arkitektene på LPO som arbeider med prosjektet.

Beboermøte 31. mai 2022

Urban Village er foreløpig på planleggingsstadiet. Medvirkning og sosial bærekraft har vært sentralt gjennom hele prosjektet og vi har snakket med naboer, grupper og enkeltpersoner i lokalmiljøet for å lage et prosjekt som treffer lokale behov og som skal ha stor verdi for nabolaget utover seg selv.

Nå starter fasen der vi også skal jobbe sammen med de som har lyst til å flytte inn i prosjektet. Beboermøtet 31. mai er første møte i en serie der fremtidige beboere kan følge utviklingen av prosjektet over tid, og de får mulighet til å påvirke ulike løsninger og aktuelle tema i prosjektet på en helt ny måte. Dette gjøres sjelden i leilighetsprosjekter, og vi gleder oss til å jobbe sammen med beboerne på en helt annen måte enn vi pleier. Det skal bli lærerikt, inspirerende og ikke minst få konkrete konsekvenser i prosjektet.

– Hva skal til, helt konkret, for at Urban Village blir et godt, trygt og attraktivt sted å bo for deg? Spør Sponheim og forklarer at dette kan handle om både fysiske, sosiale og økonomiske forhold, og understreker at alle innspill er interessante og velkomne.

Starten av prosessen handler mye om å bli kjent; både med hverandre og med prosjektets rammer.

Hvilke tema er viktige for fremtidige beboere?

– Vi ønsker å få vite hva gruppa i hovedsak interessert i og hvilke ønsker de har, men det er også viktig å bli kjent med gruppa og at de blir kjent med hverandre, sier Sponheim og forklarer at innsikten og løsningene som beboerne og teamet kommer fram til i fellesskap vil brukes i videre utvikling av Urban Village og vil konkret påvirke hva som skal bygges der.

– Å jobbe sammen i prosjektet er starten på et naboskap og et fremtidig fellesskap. Vi håper det er mange som ønsker å bli med på denne unike samarbeidsprosessen, sier Sponheim.

Ved hjelp av QR-kode kan man oppleve prosjektet fra innsiden. Foto: OBOS
På beboermøtet ønsker vi å få vite hva som skal til, helt konkret, for at Urban Village blir et godt, trygt og attraktivt sted å bo for deg? Foto: OBOS
Hva som er en perfekt bolig for deg kan handle om både fysiske, sosiale og økonomiske forhold. Foto: OBOS
Urban Village på Furuset er et nytt boligprosjekt med fokus på sosialt fellesskap, miljø, alternative boformer og styrking av nabolaget. Prosjektet skal romme ca 70 boenheter med leiligheter av ulike typer og størrelser, en felles hage, drivhus og et nabolagshus som også skal være åpent for de som allerede bor i området rundt. Illustrasjon: LPO arkitekter