Hilde Lillejord

Lansering av Sommerro-boken

I går ble Sommerro-boken, A New Era lansert. Boken illustrerer alt fra byggets historie, overtakelsen av bygget i 2017 og til åpningen i 2022. Øystein Sjøstrand fra LPO satt i panelet sammen med Gunnar Bøyum fra Aspelin Ramm og Petter Stordalen, under lanseringsfesten som ble arrangert på Sommerro.

Vi ønsket å skape noe stort, noe særegent for Oslo, for Norge. Sommerro er en opplevelse, en tidsreise og en historiefortelling, som har tiltrukket seg en Tsunami av gjester fra første dag vi åpnet. Ingen bryr seg om at det var en kostnadssprekk på en milliard, sa Petter Stordalen entusiastisk under gårsdagens boklansering.

– Sommerro vil være et viktig referanseprosjekt både for LPO og for samfunnet, sa Øystein Sjøstrand fra LPO. Sammen med Petter Stordalen og Gunnar Bøyum fra Aspelin Ramm, kunne han bekrefte et taktskifte i næringen der gjenbruk, bevaring og transformasjon av eksisterende bygg har fått en helt ny betydning.

– Den gjensidige tillitten mellom oss og byantikvaren var helt essensielt for å få til det som er blitt til her, vi måtte stole på at byantikvaren forstod at vi ville huset vel og se mulighetene sammen, beskrev Sjøstrand samarbeidet med byantikvaren.

Boken er produsert av Sommerrohuset selv, ved merkevaredirektør Siri Løining. Redaktør og tekstforfatter er Lauren Ho, i samarbeid med med-redaktør Benedicte Brinchmann Eie. Bielke & Yang, som har utviklet Sommerros merkevareprofil, har stått for bokens design og layout. Hovedfotograf er Lars Petter Pettersen, med støtte fra Francisco Nogueira, Chris Aadland, Fredric Esnault, Felicia Tobali og Roberto di Trani.

Boken om Sommerro: A New Era. Foto Lars Petter Pettersen
Boken om Sommerro: A New Era. Foto Lars Petter Pettersen