Hilde Lillejord

Lang og tro tjeneste

I dag mottok 11 av våre medarbeidere medalje for lang og tro tjeneste - en pris for å ha vært en trofast ansatt hos samme arbeidsgiver.

LPO feirer i år 40 år som arkitektbedrift og er i dag blant landets største frittstående arkitektkontor med over 120 ansatte. Som en del av feiringen har tretten ansatte blitt hedret for lang og tro tjeneste i selskapet med en medalje og diplom fra Det Kongelige Selskap For Norges Vel. For å motta medaljen må man ha arbeidet ved samme arbeidsplass i minst 25 år.

– Våre ansatte trives, noe som resulterer i at det er få som slutter, forteller Christian N. Madsen som er daglig leder i LPO arkitekter.

– Vi er stolte over å kunne hedre våre erfarne medarbeidere som har bistått til at våre prosjekter, oppdragsgivere og kultur har fått leve videre og vokse. LPO flere hundre fantastiske prosjekter fra tidligfase til gjennomføring, og over hundre dyktige medarbeidere. Vi er godt likt av våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og har et godt rennommé i faglige kretser. Det er noe vi kan være stolte av, avslutter Madsen som gleder seg til å feire kontoret med bakgårdsfest og konserter resten av kvelden.

I dag mottok 11 av våre medarbeidere medalje for lang og tro tjeneste - en pris for å ha vært en trofast ansatt hos samme arbeidsgiver. Foto: LPO arkitekter
Fra venstre: Ulf Johansen, Lars Haukeland, Marie Claussen, Bente Kleven, Gry Holter, Astri Thån, Øystein Kaul Kartvedt, Inger Pettersen, Arvid R. Ruud, Randi Wøien og Svein Dybvik. I tillegg mottar Pål Henry Engh og Ola Aasness medaljen, men de var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: LPO arkitekter