Hilde Lillejord

Fra avfall til Føniks i Longyearbyen

LPO har i samarbeid med oppdragsgiveren Longyearbyen Lokalstyre utarbeidet konseptskisser for etterbruk av den gamle miljøstasjonen i Longyearbyen. Prosjektet, som har pågått siden 2020, har høye ambisjoner til ombruk, både av den eksisterende bygningsmassen, materialer og flytting av andre bygg til området. Tirsdag 21.juni ble saken vedtatt under behandling i lokalstyret.

Den gamle gjenbruksstasjonen i Longyearbyen skal få nytt formål. Foto: LPO arkitekter

– Målet har vært å utvikle et byøkologisk prosjekt for innbyggerne i Longyearbyen med et bredt spekter av medvirkning og vekt på bærekraft, forklarer Lilli Wickström i LPO arkitekter.

Både frivillige organisasjoner, skolene og innbyggerne i byen har fått medvirke til både forslag til hva den gamle miljøstasjonen skal brukes til og hva den skal hete. Etter en navnekonkurranse falt valget på Føniks som stammer fra gresk mytologi og betyr en fugl som brenner og gjenfødes av sin egen aske. Føniks illustrerer at den gamle miljøstasjonen nå får et nytt liv. Det nye livet innebærer at lokalene i den gamle miljøstasjonen skal bli et sted folk kan drive med alt fra reparasjonsarbeid til idrett. Utøver ombygging av den gamle miljøstasjonen skal prosjektet utvikle tomten med flere gjenbruksbygg samt etablere gode utearealer.

Etter en navnekonkurranse falt valget på Føniks som stammer fra gresk mytologi og betyr en fugl som brenner og gjenfødes av sin egen aske. Føniks illustrerer at den gamle miljøstasjonen nå får et nytt liv. Illustrasjon: Jerico Regato


– For oss er prosjektet en naturlig videreføring av vårt arbeide med Rett Plass Rett Form. Dette er også et spennende byutviklingsprosjekt som utvider sentrumsstrøket og åpner byen opp mot fjorden.

Reparasjon og gjenbruk

I arbeidet med konseptet har innbyggerne fått komme med innspill om hva lokalene skal brukes til og Lilli forteller at mange har hatt ønske om et sted der man kan drive med diverse reparasjonsarbeid, gjenbruk og kreativitet, i tillegg til fysiske aktiviteter og idrettsformål.

Ungdommen har behov for møteplasser med uorganisert aktivitet

De planlagte rommene inneholder derfor verksted til reparasjonsarbeid, kurs- og undervisningslokaler, uformelle møteplasser, automatkafe, makers pace, drivhus, arbeidsplasser/kontorfellesskap og buldrevegg. I tillegg ser man for seg en multisportbane og stort åpent flerbruksareal som kan brukes til ulike arrangementer og fysiske aktiviteter.

– Vi har en ide om at dette også kan bli en slags lokal storstue der man kan ha kurs og arrangementer, sier Lilli som forklarer at hallen består av to deler, en vestre del som er oppvarmet og en østre del som ikke er oppvarmet. Planen er at den delen som ikke er oppvarmet skal kunne brukes til for eksempel ballbane, sikkerhetsopplæring, festivaler eller andre uteaktiviteter og pop-up events.

Innbyggernes bygg

Tanken er at bygget skal tilpasses til fleksibelt bruk og at man enkelt skal kunne justere lokalene etter innbyggernes ønsker og behov. Viktige elementer blir også fornybar energi og smart energibruk. Longyearbyen lokalstyre vil inngå samarbeid med de frivillige organisasjonene og brukerne for å finne gode løsninger for å videreutvikle stedet sammen.

Hvis alt går etter planen, skal Føniks være klar til bruk våren/sommeren 2023.

Skissen beskriver flerbrukshallens nye funksjoner
Skisse av snitt.
Snitt av Føniks og drivhuset med uteområdet i mellom. Illustrasjon LPO arkitekter