Hilde Lillejord

LPO mottar støtte for å jobbe videre med gjenbruk på Svalbard

SirkTRE får 106 millioner kroner fra Regjeringen gjennom «Grønn plattform». LPO er ett av arkitektkontorene som er sentrale i prosjektet.

Årlig rives tre millioner kubikkmeter med trevirke. I dag er det krav om at 70 prosent av dette skal materialgjenvinnes, men mye av dette brennes, det vil si energigjenvinnes. Grønn Plattform planlegger å finansiere helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» Stortinget bevilget i 2020.

Sammen med Store Norske Boliger skal LPO bruke Elvesletta som case der vi skal utforske mulighetene for ombruk og oppgradering av modulære trebygg med donorbygg fra Lia. Målet er å ombruke byggene i sin helhet for å redusere utslipp og kostnader og for å ta vare på identiteten i området.

– Det vil gi en enorm klimabesparelse å flytte bygg i Longyearbyen istedenfor å rive fullt brukbare bygg. I tillegg vil det være god økonomi. I Elvegrendaprosjektet har beregninger vist at det vil gi en besparelse ca. 140 millioner på ombruk, det er nok til å bygge et boligbygg til med 12 leiligheter, sier Ingvild Sæbu Vatn, arkitekt på LPOs kontor i Longyearbyen.

I Norge er volumet avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som det som bygges i tre. I dag flises det meste returtre og energigjenvinnes. SirkTRE vil etablere den helsirkulære verdikjeden for tre der skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, returselskap, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan skal ta et felles løft mot grønn omstilling.

– At LPO trer inn i samarbeidet med SirkTRE er et resultat av vårt tidligere arbeid med prosjektet Rett Plass Rett Form der vi har satt økt fokus på gjenbruk, sier Ingvild.

Relevante saker:

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/millioner-til-ombruk?fbclid=IwAR0SOKXT3Q9Jmi7uJCy81POD94kFrn18Vvp5cWGM6355TliqplgYOMyQV7I

https://lpo.no/prosjekter/rett-plass-rett-form

https://lpo.no/prosjekter/avslutningsplan-for-svea-gruver

Elvegrenda, dagens sitasjon. Dronefoto: Dag Ivar Brekke
Bygg I - Fasadeillustrasjoner av bolig (nybygg) og bolig (gjenbruk). Illustrasjon: LPO arkitekter
Bygg II - sentrumsfasaden. Illustrasjonen viser fasade av kontor (nybygg) og bolig (nybygg + eksisterende). Illustrasjon: LPO arkitekter
Bygg III - Bolig (nybygg). Illustrasjon: LPO arkitekter
Elvegrenda i ny sitasjon. Illustrasjon: LPO arkitekter