Hilde Lillejord

Nye ansatte på LPO

På grunn av økt oppdragsmengde og flere store pågående prosjekter, har LPO økt bemanningen både i Oslo og på Lillehammer.

Silja Liise Nordvåg og Mari Rye-Larsen er begge nyutdannede arkitekter. Silja fra Århus Arkitektskole og Mari fra NTNU. Fra 2018 til 2019 jobbet de begge på LPO som praktikanter i et år, Silja på vårt Svalbardkontor, mens Mari arbeidet på vårt hovedkontor i Oslo.

Frida Wergeland Haugen jobbet for Archus arkitekter før hun startet på LPO. Hun har erfaring fra store, komplekse byggeprosjekter og prosjektering av lufthavner, boligprosjekt, næringslokaler, skoler og hotell, fra tidligfase til ferdigstillelse.

Lise Marie Evensen har blant annet arbeidet for Hille Melbye og Lund+Slaatto Arkitekter. Hun har lang og bred erfaring innenfor arkitektfaget og hennes solide erfaring som PA for bolig- og næringsprosjekter vil bli spesielt viktig for LPO.

Carina R. Fjørtoft er ansatt som økonomimedarbeider og vil arbeide side om side med Lisa Heie, som har administrert alt av lønn og fakturering i over ti år. Carina har studert reiseliv og kulturprosjektledelse på Lillehammer og har arbeidet med økonomi og administrasjon i kulturbransjen før hun kom til LPO.

Vårt nyeste tilskudd på Lillehammerkontoret, Julie Gedde-Dahl, fikk dessverre ikke vært med på bildet. Hun kommer fra Nordic Office of Architecture der hun har vært i 17 år og blant annet har vært prosjektleder for komplekse bygg som kontorbygg og skoler. Hun har også erfaring fra sykehus og flyplassprosjektering.

Vi gleder oss over å ha så mange nye og dyktige medarbeidere med på laget!