Hilde Lillejord

Seier for LPO og Grindaker på Ski

Bane NOR har valgt å gå videre med LPO og Grindakers forslag, «Always look at the bright side of Ski”, for utviklingen av områdene for vestsiden av Ski stasjon.

Vårt vinnerforslag i Bane NOR Eiendoms arkitektkonkurranse om Ski stasjonsby, legges nå til grunn for detaljregulering av vestsiden av Ski sentrum. Et av hovedgrepene er å få til en god miks av boliger og næring ved å organisere innfartsparkeringen på en annen måte enn den er i dag da den legger beslag på enorme områder rundt stasjonen. Løsningen er blant annet et nytt boligkvartal over et parkeringshus og et kontorbygg med mulighet for publikumsrettet virksomhet på grunnplanet.

– Vi gleder oss til å være med på å videreutvikle Ski sentrum og skape byliv med boliger, kontor, næring, torg og bygate, og er overbevist om at dette prosjektet vil kunne få en stor betyning for utviklingen av sentrum av Ski, sier Tom Sletner, arkitekt og daglig leder i LPO arkitekter.

Mens LPO og Grindakers forslag er valgt for vestsiden, skal AART Arcitect/SLA landskapsarkitekter arbeide videre med sitt forslag for østsiden av stasjonen. Tilsammen skal Bane NOR Eiendom transformere det 140.000 kvadratmeter store stasjonsområde til en blandet bydel med boliger, butikker, kontorer og hotel.

Les mer om LPO og Grindakers forslag her: https://lpo.no/nyheter/2020-11-24-fra-parkeringsplass-til-ny-og-levende-by

Og om planene Bane NOR Eiendom har for Ski her: https://skistasjonsby.no/