Hilde Lillejord

Vervet – Fra skipsverft til ny, levende bydel

Det sies at tro kan man flytte fjell, noe som er i ferd med skje i Tromsø. Flere tusen tonn steinmasser er fylt ut i havnen og skapt en solid base for Vervet, den nye bydelen som er under bygging i Tromsø sentrum. Nå er prosjektet nominert av Norsk Bolig- og Byplanforening som ett av seks mulige vinnere av BOBY-prisen 2020.

Prisen utnevnes til planarbeider eller prosjekter som utmerker seg som fremragende arbeid innenfor by- og samfunnsplanlegging.


Oversikt rev Night nett

– Det hele startet med et oppkjøp av gamle verftstomta i 2016. For å frem tomten, som har en fantastisk beliggenhet med utsikt mot hele skipsleia, Ishavskatedralen og Tromsdalstinden, fulle potensial, arrangert vi en arkitektkonkurranse der flere arkitektkontor deltok, forklarer Bård Sverdrup i Vervet as.

LPO arkitekter gikk av med seieren og siden 2017 har de regulert og utviklet den nye bydelen til en sosial og inkluderende møteplass for hele Tromsø på oppdrag for Vervet as.

Videreføring av Tromsø og verftets historie

Et av de viktigste grepene LPO foreslo i konkurranseforslaget var å bevare det gamle maskinverkstedet og de gamle slippene for båter. Disse industrielle elementene er så integrert inn i området gjennom etableringen av et nytt torg og sjøfront.

– For oss har målet vært å skape et attraktivt sentrumsområde som ivaretar havnekvalitetene med nærhet til sjøen. Sammen med gamle Tromsø har dette området også en historisk betydning som vi må bygge på. Gjennom materialbruk, arkitektur og nye bofunksjoner, skal dette bli et område der folk trives og vil oppholde seg, sier Lars Haukeland som er arkitekt og partner i LPO arkitekter. Han har erfaring fra utvikling av tilsvarende områder som Vulkan i Oslo og Papirbredden i Drammen, og sier at historie og bevaring av kulturmiljøet rundt verftet har vært viktig i utviklingsprosessen for at den nye bydelen skal få sin egenart.


Anker1

– Det å ta vare på industrielle minner er med på å gi miljøet en egenart, noe vi mener er viktig for å skape et bygulv som skal være et samlingspunkt for folket i Tromsø, sier Haukeland og forklarer at det har vært viktig å utvikle kaien og torget for allmennheten, parallelt med å tilrettelegge for at boligene får sine private soner og optimal skjerming mot vær og vind.

Omfattende miljøjobb

Opprenskningen av et område hvor det i 170 år var verftsindustri, har kostet tid og ressurser.

Alle massene på land er fjernet og byttet ut. Det er kanskje den største miljøjobben som er gjort i Nord-Norge i denne perioden. I tillegg bygges det en moderne bydel med fokus på klima, delingsløsninger og grønne valg med tanke på både tjenester og transport.

Vervet i drift, før utviklingen av området startet. Foto: Nordlys

Trinnvis utbygging

Å skape en bydel er som å skrive en bok. Første kapittel av Vervet er nå ferdigstilt med Maskinverkstedet og Cortenbygget, et leilighetsbygg for utleie, som sto ferdig desember 2019. Deretter reiser bydelen seg – steg for steg – med totalt 440 nye hjem, et hotell på 16 500 m2 og hele 22.400 kvadratmeter næringsareal. Den neste store milepæl være i 2022 da beboerne til 138 leiligheter får flytte inn.

– Vi har gjennom hele prosessen lagt mye energi i å utvikle et område for hele Tromsøs befolkning og vi kan allerede se at vår nytenkende visjon og inkluderende fremtreden har sjarmert besøkende og beboere, sier Sverdrup og gleder seg til å fortsette med å utvikle den nye bydelen.

Vervet bydel planlegges ferdigstilt og klar for siste overtakelse sommeren 2027 og troen, den lever fortsatt.

En målsetning for utviklingen av Vervet har vært å legge til rette for bymangfold og et godt bygulv, et område der folk trives i og oppholder seg på. Illustrasjon: LPO arkitekter
Beboerne på Vervet vil få en skjermet bakgård mellom boenhetene. Her kommer også en barnehage med spennende utearealer både foran og på taket. Illustrasjon: LPO arkitekter
Den gamle slippen er bevart. Foto: David Jensen, Jensen Media
Hittil er det kun Cortenbygget, som står i forlengelse av den gamle bebyggelsen, som er ferdigstilt av de nye byggene på Vervet. Foto: David Jensen, Jensen Media
Situasjonsplan fra konkurransen i 2017. Illustrasjon: LPO arkitekter