Hilde Lillejord

LPO er i full drift

Som for alle andre i samfunnet er også LPO berørt av COVID-19 pandemien og konsekvensene av den.

Ingen av våre medarbeidere er så langt smittet, men flere av våre medarbeidere er tvunget til å oppholde seg hjemme, og de har nå opprettet hjemmekontor.

– LPO har fordelen av å ha tilgang på teknologi og løsninger som gjør oss i stand til å opprettholde produksjon, samhandling og kommunikasjon- uavhengig hvor vi sitter, sier daglig leder Tom Sletner og legger til at LPO vil være fullt operative og tilgjengelige framover, om enn på litt annet vis enn normalt.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tom Sletner eller vår kommunikasjonsansvarlig, Hilde Lillejord, om dere har noen spørsmål eller lurer på hvordan vi jobber i denne perioden.