Hilde Lillejord

Seier for Bokuben på Vollebekk

Etter en spennende innovasjonskonkurranse der målet har vært å finne gode løsninger for fremtidens boliger, har OBOS bestemt at det «Bokuben» som skal bygges på Vollebekk i Oslo.

Bak konseptet «Bokuben» står et bredt, tverrfaglig team: LPO, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis.

– Vi fikk inn veldig mange gode ideer og forslag til løsninger. «Bokuben» hadde gjort et overbevisende stykke forarbeid, og leverte et veldig solid bidrag, sier en fornøyd Ingemund Skålnes i en pressemelding. Han er prosjektleder for OBOS Living Lab – en boligblokk på Vollebekk i Oslo, der det etter hvert skal foregå forskning og innovasjon på innsiden. Her skal man utforske både boformer og teknologi sammen med beboerne.

– Sammen har de satt fingeren på flere relevante problemstillinger rundt fremtidens boliger, sier Skålnes. Juryen sier i sin begrunnelse: «Grepene som foreslås spenner vidt, fra løsninger for dagslys til fleksible vegger i leilighetene, men fokuset er hele veien en bedre bolig for beboeren.»

– Det å forske og få muligheten til å teste ut ting på denne måten, og lære fra virkeligheten, er veldig spennende, sier Hilde Sponheim i LPO. Bærekraft, sosialt mangfold og fleksibilitet har vært utgangspunkt for alle valgene våre. I tillegg til uttesting av nye boformer, smart teknologi og økt verdi gjennom deling, ligger det et stort potensial i å gjøre boliger for folk flest bedre; gjøre hverdagen enklere, grønnere, romsligere, rimeligere og mer inkluderende. Å få bidra til dette på en ny og innovativ måte er en drøm for oss. Tanken er at arbeidet med Bokuben skal gi erfaringer som vil komme mange til nytte.

– Men da må vi klare å skape et godt hjem for dem som skal bo der. Først da blir kunnskapen vi henter ut av prosjektet reell, sier hun. LPO har jobbet sammen med både antropologer, ingeniører og teknologer i prosessen med å skape Bokuben, og Sponheim forteller om en nyskapende form for tverrfaglighet.

– Ved å få lov til å være del av en så åpen tverrfaglig prosess blir vi som arkitekter utfordret og vi får innsikt i nye og viktig problemstillinger som vanligvis ikke blir diskutert i ordinære boligprosjekter. Dette mener jeg er svært nyttig i veien mot fremtidens boliger, sier Camilla Falkenberg Erikstad, en av de andre arkitektene fra LPO som har jobbet med prosjektet.

Teamet bak Bokuben skal nå sammen med OBOS gå i gang med å sette planene ut i livet.

– Bokuben skapes av beboerne, så den vil alltid generere nye spørsmål og ideer. Derfor har vi laget løsninger som kan endres og forbedres over tid, og kuben blir en kreativ scene som skal fylles med innhold gjennom bruk og erfaring. Sammen vil vi generere kunnskap som vil forbedre fremtidens bolig. Dette gir økt verdi av dine, fellesskapts og samfunnets kubikkmeter, sier Sponheim.

Intensjonen er at beboerne skal kunne flytte inn i OBOS Living Lab høsten 2021.

Les også: LPO har vunnet idekonkurransen om et nytt sentrumskvartal i Bodø

Vi hadde en veldig åpen prosess og tok oss tid til å bli kjent med aspekter vi vanligvis ikke jobber med, og koblet disse sammen i forslaget, sier Hilde Sponheim, en av LPOs arkitekter som har arbeidet med prosjektet.
Dagens situasjon.
Faste vegger erstattes med fleksible veggelementer.
Et soverom reduseres, oppholdsrommet økes.
Begge soverommene reduseres, oppholdsrommet økes ytterligere.
Merverdi gjennom fellesløsnminger