Hilde Lillejord

Arkitektspalten del 5: Jan Knoop

Få arkitekter kan skilte med å ha jobbet 33 år på samme arbeidsplass. Det kan Jan Knoop, kontorets blideste 70-åring.

Det var ved en tilfeldighet at Jan begynte å jobbe sammen med studiekameratene Lars, Pål og Ola i 1987. Vennene hadde akkurat vunnet Grønland Vaterland-konkurransen og spurt Jan om han var interessert i å bistå dem i det krevende prosjekteringsarbeidet av Oslo Spektrum.

– Ingen av oss hadde på det tidspunktet noe særlig prosjekterfaring, men Multiconsult som vi samarbeidet med på prosjektet, tok oss nærmest under vingene sine og veiledet oss i en temmelig kaotisk periode, mimrer Jan og forteller at det var litt av en kabal å balansere sin nye jobb og tilværelsen som nybakt tvillingpappa.
– Det var en ilddåp, men det var samtidig helt fantastisk å få være med på å lage et kulturbygg som ble så viktig for Oslo.

Da Spektrum og Galleri Oslo stod ferdig på starten av 90-tallet, var det bråstopp i oppdragsmengden for LPO. Kompisgjengen fra studietiden hadde plutselig ikke mulighet til å holde på alle de om lag 30 ansatte.

– Det skyldtes nok både at det var nedgangstider i markedet, men mest av alt at vi ikke hadde drevet noe med akkvisisjon parallelt med prosjektarbeidet, sier Jan.

– Å si opp så mange ansatte var nok det tøffeste jeg har gjort i min karriere, men vi hadde ikke annet valg. Samtidig tok vi en ganske spenstig avgjørelse da vi etter en felles avstemming besluttet å bruke de siste pengene på å reise på studietur til Sevilla for å befare verdensutstillingen der vi hadde tegnet Norges Pavilliong framfor å betale ut lønn en måned til. Det ble i alle fall en fin tur, humrer Jan.

Etter tiden med oppsigelser ble studiekameratene tvunget til å endre metode og bestemte seg for å omorganisere hele firmamodellen der alle ansatte fikk tilbud om likeverdig partnerskap, en modell som er blitt stående.

– Vi ønsket altså å skape et arbeidsmiljø der alle kunne få de samme mulighetene, men også kjenne på det samme ansvaret. Vi var nok litt inspirert av de amerikanske kompetanseselskapene som hadde satset på en flat eierstruktur. Jeg vil si vi lyktes med det, men ser også at modellen har sine utfordringer. I alle fall nå som vi er blitt hundre ansatte. Derfor må vi hele tiden jobbe med å utvikle eierskapsformen.

De fleste som kjenner litt til LPOs historie vet at Spektrum og Galleri Oslo etablerte kontoret LPO. Det færre kanskje vet, er betydningen av oppdraget om å prosjektere Rena leir.

– Det er kanskje den viktigste konkurransen vi har vunnet noen gang. Oppdraget fikk driften i sving igjen og plutselig var vi i gang med å ansette igjen.

En annen ting som Rena-oppgaven ga LPO var erfaringen med bruk av tre i store formater. Her gjorde vi også våre første prosjekter i massivtre, en metode som har kommet veldig i fokus etter at bærekraft og reduksjon av CO2 er blitt et viktig element i prosjekteringen. Og nettopp dette miljøfokuset er noe av det som Jan ser på som det største taktskiftet innenfor arkitekturyrket siden omleggingen fra papir til PC.

– Jeg er faktisk ganske fascinert over hvor fort miljøbølgen har blitt gjeldende i bransjen. Nå forventer både byggherre og utbygger at vi prosjekterer med miljø som en parameter, sier Jan som ikke kan huske at man prosjekterte med miljø i tankene 80-tallet.

– Det beviser at det er en helt annen bevissthet og engasjement rundt dette nå, mot at det før bare var noen særinger som brydde seg om miljøet. Nå er miljø blitt mainstream, og det er veldig bra!

Arendal kultur- og rådhus. LPO arkitekter
Jan Knoop var prosjektansvarlig da LPO prosjekterte Arendal kultur- og rådhus. Bygget ble tatt i bruk i 2005 og er et av Sørlandets største kultur-og konferansearenaer.

En evig kulturbygger

Det er mye som inspirer jubilanten, men det han liker aller best å jobbe med er kultur- og scenebygg. Faktisk har Jan vært involvert i alle LPOs kulturprosjekter utenom Vulkan scene og Dansens hus.

– Jeg synes rett og slett det er ekstremt spennende å jobbe med scenebygg. Mulig det er fordi jeg vokste opp i et hjem med teater og musikk. Det å jobbe med å utvikle komplekse program og ulike brukerbehov er utrolig fascinerende, sier den entusiastiske 70-åringen. Likevel har hans rolle på LPO endret seg. Nå fungerer Jan mer som en mentor og erfaringsoverfører i prosjektene han er involvert i og han bruker mye tid på å administrere kontordriften med ressursallokasjon og akkvisisjon.

Hva tenker du er det viktigste for LPO å jobbe med i 2020?

– Det er vanskelig å svare på, jeg mener vi er på rett kurs, men jeg tror det blir veldig viktig å videreføre og utvikle kontaktnettet og omdømmet vårt. Det får vi selvsagt best til med å levere gode prosjekter. Vi har et godt omdømme i bransjen og det må vi jobbe med å opprettholde.

Tiden går fort når du er i godt selskap, slik oppsummerer Jan sin tid på LPO, og sånn føles det også for meg denne stunden jeg har intervjuet Jan til denne artikkelen. Han må haste videre, på sin lille sparkesykkel, til et nytt møte for å planlegge LPOs videre fremtid.

Jan Knoop har vært på LPO siden 1987 og er i dag ofte å se på sparkesykkelen sin der han farter mellom arkitektpultene på kontoret i Rosenborggata.