Hilde Lillejord

LPO har vunnet idekonkurransen om et nytt sentrumskvartal i Bodø

I samarbeid med Corponor skal LPO utvikle et nytt sentrumskvartal i Bodø. Byggene som tidligere huset blant annet Nordlandsposten, skal transformeres til et kvartal med boliger og næring.

Etter idekonkurrasnen som LPO vant tidligere i år, skal vi nå i gang med å videreutvikle prosjektet Nytorget i Bodø.

– dette er et svært spennende prosjekt hvor vi kan skape nytt liv i eksisterende bygg i kombinasjon med nybygg. Dette vil bli et prosjekt hvor vi vil tilføre byen noe nytt både innenfor næring og og bolig, sier adm. Dir. Roy B. Nilssen i Corponor AS.

Nytorvet egner seg for dem som vil bo kompakt og bærekraftig i sentrum og vektlegger sosiale og grønne fellesområder.

– For LPO er det svært givende og spennende å få tillitten til å være med på å utvikle et prosjekt hvor utbygger har ambisjoner om å få til et flott bykvartal, med ekstra grønne kvaliteter som binder sammen og styrker et viktig område i Bodø sentrum . Vi vil her spille på lag med planer for utviklingen av Sjøgaa og Storgata, sier Sivilarkitekt MNAL Jan Knoop i LPO.

Nytt liv

Prosjektet ligger sentralt mellom de pågående transformasjonene og oppussingene av Sjøgata og Storgata som skal opprustes i regi av Bodø kommune, med direkte tilknytting til Torget i Bodø.

– Vi ser frem til å samarbeide med Bodø kommune, og de øvrige gårdeierne i Storgatakvartalene for å skape nytt liv og handel i Bodøs gågate med Nytorvet-prosjektet, sier prosjektutvikler Bernt Charles Hargaut i Corponor AS.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2024/2025.

Det nye kvartalet sett fra Bankplassen. Visualisering: LPO
Eksisterende fasade bevares. Visualisering: LPO
Møte mellom nytt og gammel fasade. Visualisering: LPO
Eksisterende og nytt bygg planlegges å bindes sammen av et felles gårdsrom. Visualisering: LPO