Hilde Lillejord

LPO blir flere og bedre

Våre to nyeste medarbeidere, Heidrun Laugsand og Meenu Gupta vil tilføre LPO spisskompetanse i BIM og tverrfagligprosjektering, samt styrke vår prosjektering- og konseptutviklingskompetanse innenfor arkitektur og urbanisme.

Heidrun kommer fra Pir II og har bred erfaring fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter både med konkurranser og mulighetsstudier, skisseprosjekter og detaljprosjekter. Hun har også arbeidet med reguleringsarbeid og programmering innenfor næringsbygg, kulturbygg, boliger, skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger.

Meenu har erfaring som BIM-koordinator i forskjellige arkitekt- og internasjonale rågvivende ingeniørfirmaer. Hun har jobbet som BIM-strategist for å effektivisere arbeidsflyten og hatt ansvar for lagring av BIM strategi, BIM rutiner og opplæring av prosjektansatte i bruk av BIM verktøy.