Hilde Lillejord

Buer over Ski

150 meter langt buer taket seg, ti meter over nye Ski stasjon. De enorme konstruksjonene er laget av massivtre, en metode LPOs arkitekter har lang erfaring med, bla annet fra Rena leir, Geodetiske jordobservatorium på Svalbard og nå det nylig ferdigstilte adkomstbygget for TINE på Kaldbakken.

På Ski arbeides det for tiden høyt og lavt med å ferdigstille Bane NORs nye togstasjon. To av tre plattformtak i massivtre ble i sommer løftet på plass og den nye stasjonen begynner virkelig å ta form.

– Det er utrolig gøy å se at de skissene vi laget i 2012 faktisk er blitt bygget akkurat slik som vi så for oss den gang, sier Øystein Kaul Kartvedt, en av arkitektene fra LPO som var med å tegne den. Han er strålende fornøyd med resultatet, selv om han drømte om å tegne én toghall med heldekkende tak da han fikk oppgaven. Det lot seg ikke gjøre ettersom stasjonen skulle bygges i etapper for å opprettholde togtrafikken mens byggearbeidene pågår. Hvert plattformtak måtte derfor være en uavhengig konstruksjon.

Takkonstruksjonene, hver på vel 1550 kvadratmeter, er av massivtre og er produsert av firmaet Binderholz i Østerrike. Det ble valgt massivtre-elemnter som tak fordi de er selvbærende og trenger ingen sekundærkonstruksjon. Det gir en lettere konstruksjon som er enkel og rask å montere. I tillegg er det jo et miljøvennlig materieale med lavt CO2 avtrykk.

Øystein Kaul Kartvedt (til venstre), er en av arkitektene fra LPO som var med å tegne nye Ski stasjon. Han er strålende fornøyd med resultatet når han befarer konstruksjonene på nært hold sammen med Bane NORs ansvarlige for plattformer og undergang på stasjonen, Tore Holte. Foto: LPO
Takkonstruksjonene, hver på vel 1550 kvadratmeter, er av massivtre og er produsert av firmaet Binderholz i Østerrike. Foto: LPO
For å opprettholde togtrafikken mens byggearbeidene pågår på stasjonen, må den nye stasjonen bygges i etapper. Hvert plattformtak er derfor en uavhengig konstruksjon. Foto: LPO

Buer over og under

Som adkomst til stasjonen bygges det en undergang under stasjonen med oppganger til de ulike perrongene. Det bueformede taket på oversiden understreker også åpningen under bakken til undergangen.

– Taket gjør stasjonen og adkomsten til den synlig i bybildet, forklarer arkitekten bak Skis nye stasjon, Øystein Kaul Kartvedt. Han forklarer også at formen på de buede takene er bestemt av sporgeometrien gjennom stasjonsområdet.

– Plattformene ser like ut, men alle blir ulike med forskjellig geometri som følger plattformene og sporgeometrien. Det blir veldig fint og flott, sier Øystein fornøyd mens han studerer den nye stasjonen på nært hold sammen med Tore Holte, Bane NORs prosjektleder.

Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass. Foto: LPO
– Da vi tegnet stasjonen hadde vi et ønske om å skape en stasjon som er godt synlig i Ski sentrum, og som byen kan være stolt av, sier Kartvedt. Nå jobber Tore Holte og Bane NOR for at undergangen skulle bli så innbydende som mulig med god skilting og lyssetting. Foto: LPO

Undergangen skal fremstå som trygg

– Da vi tegnet stasjonen ønsket vi å skape en stasjon som er godt synlig i Ski sentrum, og som byen kan være stolt av, sier Kartvedt. Han og resten av teamet jobbet hardt for å at også undergangen skulle bli så innbydende som mulig.

– Her er det ingen skarpe hjørner, men alle er bueformede, slik at du til enhver tid skal se hvem som komme imot deg i undergangen, forklarer arkitekten.

Med god fremdrift i anleggsarbeidet fremover, kan vestsiden av den nye stasjonen åpnes for trafikk i august 2020. Alle arbeidene på den nye stasjonen skal etter dagens planer stå ferdig i august 2022, mens Follobanen som helhet forventes å åpne i desember 2022.


Skistasjon 8889 crop nett


Les mer om stasjonen på Bane NORs hjemmesider: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/ski/