Hilde Lillejord

Seier for The Urban Village på Furuset

Sammen med OBOS NYE HJEM, Veidekke, BOLLINGER + GROHMANN som miljøeksperter, landskapsarkitektene SLA, og Hunton Fiber som er eksperter på trefiberisolasjon, har LPO utviklet vinnerprosjektet The Urban Village.

Innergård 1


Innergård 2


The Urban Village er et tvers gjennom bærekraftig boligprosjekt som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo. Tanken er at The Urban Village skal bli en liten landsby i byen hvor det er lett å bli kjent med naboene, der det er rimelige boliger, og hvor bærekraft og kollektive løsninger blir selve navet i bomiljøet.

– Vi er veldig glade for å vunnet dette, som del av et fantastisk team, og vi gleder oss til prosessen videre, sier Sophia Keivanlo arkitekt og prosjektansvalig fra LPO.

Det er også planlagt å bygge et nytt nærmiljøhus som skal bli en unik møteplass for folk som allerede bor i området.

Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet:

  • Forhold mot bygata – The Urban Village gir mye tilbake til konkurranseområdets sosiale liv og til gatestrukturen rundt, med blant annet en foreslått samlingsplass med god tilgjengelighet, et grendehus åpent for alle og et åpent og inviterende gårdsrom.
  • Bygningskropp- og struktur – Prosjektet har et godt løst konsept for bygningskropp, som egner seg godt for det videre arbeidet.
  • Fellesløsninger – Prosjektet har godt utviklede fellesområder, særlig det felles veksthuset som fungerer som stedets sosiale hjerte, samtidig som det henvender seg til gata. Dette konseptet egner seg godt for det videre arbeidet
  • Bærekraft – Projektet har mål om å oppnå BREEAM outstanding og dette mener juryen bør være et hovedmål i det videre arbeidet. The Urban Village har potensiale til å bli et internasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraft og bør fokusere på dette i det videre arbeidet.
Växthus apelsin