Hilde Lillejord

Arkitektspalten del 3: Ingvild Sæbu Vatn

Ingvild Sæbu Vatn har jobbet på LPOs kontor i Longyearbyen på Svalbard siden 2011 og har en forkjærlighet for jakt, isbreer og øde øyer med et stor interesse for miljø, kulturminnevern og transformasjon.

Som arkitekt på verdens nordligste arkitektkontor har Ingivld fått bred kompetanse på å prosjektere og bygge i det arktiske klima, men også for Svalbards egne lover og forskrifter for miljø og kulturminner.

– Arbeidshverdagen her oppe blir veldig variert med mange prosjekter innenfor plan- og strategi, både for private- og offentlige oppdragsgivere. Som kontorleder må jeg også må jobbe litt administrativ, med akkvisisjon og drift. Jeg er blitt en skikkelig arkitektpotet, ler Ingvild som for tiden jobber med avslutningsplan for Sveagruva, arealplan og fiskemottak i Barentsburg og nytt stasjonsbygg på Jan Mayen.

Politikk, miljø og kulturminner

På Svalbard gjelder «føre var prinsippet», det betyr i bunn og grunn at alle hensyn til miljø, naturvern og kulturminner kommer foran alt annet.

– Det er få andre steder i verden hvor man må forholde seg til så strenge miljølover.

Ingvild forteller at hun gjennom jobben også har blitt godt kjent med og interessert i Svalbards strategiske plass i storpolitikken så vel som lokalpolitikken i Longyearbyen og forholdene i de andre bosetningene på Svalbard.

– I et lite samfunn som Longyearbyen blir kraften i samarbeid mellom ulike aktører stor, og man kan få til mye, både fordi små initiativ og tiltak blir mer synlige, og fordi man er så tett på både initiativtakerne og beslutningstakerne, forkalrer hun.

– Det vanskelig å ikke bli engasjert i lokalmiljøet og få lyst til å gjøre en innsats. Derfor har LPO Svalbard satt i gang med «rett plass rett form», et egeninitiert prosjekt som ser på hvordan vi kan flytte og gjenbruke hele bygg og materialer som skal fjernes i Longyearbyen og Svea de nærmeste årene. Det er mye å spare både kostnadsmessig, men kanskje aller viktigst med tanke på utslipp da det både er ekstremt kostbart og lite miljøvennlig å transportere materialer til og fra fastlandet.

Ny retning for Longyearbyen og Svalbard

Longyearbyen er en urban bygd i høyarkitisk villmark som søker etter en meningsfull framtid nå som gruvedriften fases ut. Omstillingen skal skje uten by- eller befolkningsvekst, og vil kreve nytenking og transformasjon.

– Dette er et prosjekt som bygger videre på Longyearbyens historie og identitet og kommer med konkrete forslag hvordan vi kan utvikle bygg og nye framtidsrettede prosjekter så vel som områder. Det er viktig for LPOs identitet og hva vi ønsker å utrette som samfunnsaktør der bærekraft og miljøansvar er viktige elementer, sier Ingvild og ønsker å bruke ideprosjektet som startmotor og brobygger for en felles framtidsvisjon for Longyearbyen.

Som gammel «raddis» og miljøforkjemper synes Ingvild det er gledelig at miljø er i ferd med å bli noe alle ønsker å gjøre noe med og kjempe for.

– Å engasjere seg for miljøet er liksom ikke bare for de spesielt interesserte lenger. Gjennom å jobbe med prosjekter der vi vektlegger bærekraft og faktisk finner løsninger som kan spare miljøet kan vi som arkitekter være med på å redde verden litt.

– På en måte kan vi si at Rett plass Rett form er en sammenknytning mellom transformasjons- og arealplanprosjektene våre, og det er her vår spisskompetanse ligger, sier Ingvild.

Ingvild Sæbu Vatn har jobbet på LPOs kontor i Longyearbyen siden 2011 og har fått bred kompetanse på å prosjektere og bygge i det arktiske klima, men også for Svalbards egne lover og forskrifter for miljø og kulturminner.