Hilde Lillejord

ALM - gruppen klar for nye oppgaver for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med ALM - gruppen (Asplan Viak, LPO og Multiconsult) som har opprettet en ny prosjekteringsgruppe for Trøndelag.

Rammeavtalen er lokalisert til Trøndelag hvor Forsvarsbygg blant annet er i gang med utbyggingen av nasjonal kampflyplass. Avtalen som har en mulig kontraktsverdi opp til 200 MNOK, omfatter prosjektering av Forsvarets bygg og anlegg i Trøndelagsområdet. Rådgivningstjenestene omfatter kartlegging, utredning, tilstandsvurdering og prosjektering.

– Dette er en spennende og viktig avtale for prosjektgruppen, både fordi Forsvarsbygg er en av de store aktørene i bransjen vår, men også fordi våre fagfolk med dette får anledning til nok en gang å bidra inn i store og betydningsfulle samfunnsoppdrag, sier Lars Haukeland, arkitekt og partner i LPO.

23mpebrc35dia7eb

Asplan Viak, Multiconsult og LPO (ALM-gruppen) er tildelt rammeavtale med Forsvarsbygg. Foto: Asplan Viak

Forventer flere prosjekter

Rammeavtalen med ALM-gruppen representerer foreløpig den siste store kontrakten Forsvarsbygg tegner på prosjekteringssiden, men gjennom utviklingen av Ørland som hovedbase for Luftforsvaret og Værnes som fremtidig skolesenter, forventer Forsvarsbygg at det kommer flere prosjekter hvor ALM-gruppen vil bistå i prosjekteringsarbeidet. Allerede i 2012 fikk ALM-gruppen i oppdrag å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for Ørland hovedflystasjon og har siden den gang hatt over 340 medarbeidere fra ulike fagdisipliner involvert i kampflyplass-prosjektet.

– Sammen med Multiconsult og i Asplan Viak gleder vi oss til å fortsette med å levere de aller beste løsningene til Forsvarsbygg, sier Lars Haukeland fornøyd.

Foto i topp: Lockheed Martin/Forsvaret