Hilde Lillejord

Schweigaards gate er 33 overlevert!

Like ved jernbanesporene inn mot Oslo S er et nytt LPO-prosjekt nå ferdig bygget. Det nye kontorbygget skal huse det statlige jernbaneforetaket Bane NOR som også har vært byggherre for prosjektet.

Det er vår og solen skinner på den sydvendte fasaden til Schweigaards gate 33. Fasaden har dobbelt glassjikt der det ytre sjiktet har integrerte solceller.

– Solcellefasaden skal produsere strøm til huset, forklarer Øystein Sjøstrand, som er prosjektansvarlig arkitekt fra LPO. Solcellene vil i tillegg danne et grafisk mønster som gir bygget et unikt utseende som vil bli godt synlig fra sporområdene ved Oslo S og Ring 1.

Også taket av bygget er kledd med solceller som sammen med fasaden skal produsere ca. 90 000 kWh pr år. Det er nok energi til å drive kjølemaskinen som sørger for riktig temperatur i bygget hele året.

Miljøvennlig

Det totalt 22 000 kvadratmeter store nybygget er BREEAM klassifisert til nivå Excellent. Det betyr at bygget er energieffektivt med godt innemiljø, god dagslystilgang og miljøtilpassede løsninger for de ansatte.

– Fortrinnsvis vil det bli benyttet miljøvennlige og resirkulerbare materialer og det legges til rette for at de ansatte lett skal kunne reise kollektivt, sykle og gå til arbeidsplassen, forklarer Sjøstrand som har erfaring med BREAM Excellent-klassifisering fra flere andre LPO-prosjekter han har arbeidet med tidligere.

For et bedre bymiljø

I tillegg til å ha et sterkt miljøfokus, har det vært viktig for både arkitekt og oppdragsgiver å kunne bidra til å transformere Schweigaards gate til et hyggelig bymiljø.

– Lenge har dette vært et trafikkbelastet og lite trivelig område av byen der folk går forbi, men ikke ønsker å være. Ved å legge til rette for restaurant, café og besøkssenter i byggets førsteetasje, åpner vi bygget ut mot gatene rundt, sier Sjøstrand.

Innflytning i mai

Bane NOR flytter inn i det nye bygget allerede like over påske. Da vil drøye tusen personer få sine arbeidsplasser her.

– Byggeprosessen har gått veldig fint og vi har hele tiden hatt et veldig bra samarbeid med Bane NOR som både er byggherre og leietaker. I tillegg har totalentreprenør Strøm-Gundersen gjort en fantastisk jobb og bidratt til at hele prosessen har gått så bra, sier Sjøstrand.

Tegningen viser en tidlig skisse av bygget som er utformet med tanke på hensyn til forskjellige himmelretningene. Mot nord (Schweigaards gate) er bygningen åpent opp så mye som mulig for å slippe inn maksimalt med dagslys, mens mot syd (mot jernbaneskinnene) er det brukes fasaden til å skjerme mest mulig for å unngå overoppheting fra solen.
Tegningen viser en tidlig skisse av bygget som er utformet med tanke på hensyn til forskjellige himmelretningene. Mot nord (Schweigaards gate) er bygningen åpent opp så mye som mulig for å slippe inn maksimalt med dagslys, mens mot syd (mot jernbaneskinnene) er det brukes fasaden til å skjerme mest mulig for å unngå overoppheting fra solen.
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter
Foto: Hilde Lillejord, LPO arkitekter