Hilde Lillejord

Utstilling: Rett Plass Rett Form

I forbindelse med åpningen av vårt nye kontorlokale i Lompensenteret i Longyearbyen har vi utformet et egeninitiert ideprosjekt hvor vi har knyttet til oss viktige samarbeidspartnere på Svalbard og dyktige fagrådgivere i en dugnad for å fremme gjenbruk av bygg.

LPO har hatt en fysisk tilstedeværelse på Svalbard med lokalkontor i Longyearbyen siden 2011. Denne tilstedeværelsen har både gitt oss en unik kunnskap om lokale forhold og utfordringer, men også et sterkt engasjement for samfunnet, kulturen og den sårbare naturen vi er omgitt av her.

– Prosjektet tar for seg bygg som vi vet skal saneres i den nærmeste tiden og utforsker idéen om å gjenbruke disse byggene både på det konseptuelle og det konkrete plan, forklarer Ingvild Sæbu Vatn, en av de fem arkitektene som jobber for LPO-kontoret i Longyearbyen. Baktanken har vært å utfordre den eksisterende byggepraksisen som foretrekker å rive og bygge nytt.

– Vi har sett på den totale belastningen av det å rive og bygge nytt kontra det å gjenbruke materialer eller flytte bygg lokalt på Svalbard. I dette regnestykket ser vi at det er et stort potensial, både sirkulærøkonomisk og i reduksjon av klimagassutslipp. Ikke minst mener vi dette er et viktig grep for å bevare og bygge videre på stedets identitet, forteller Ingvild. Som del av prosjektet har arkitektene tatt for seg potensielle programmer der den foreslåtte metoden kan aktualiseres.

Utstillingen vil være tilgjengelig i Lompensenterets åpningstider: mandag-fredag (10-18), lørdag (10-16) og søndag (11-16) frem til 25. mars.

Utstllingen er initiert av LPOs Svalbardteam for utfordre den eksisterende byggepraksisen som foretrekker å rive og bygge nytt. Fra venstre: Liisa Wickström, Ingvild Sæbu Vatn, SigridFeiner-Endresen og Silja Liise Nordvåg.