Hilde Lillejord

Sammen skaper de identitet

For å gi Vervet, den nye bydelen i Tromsø en egen identitet, samarbeider LPOs arkitekter med kunstner Olav Christopher Jenssen. Tanken er å etablere en tydelig sammenheng mellom bygg og kunst.

Olav Christopher Jenssen er en av Norges mest anerkjente og utstilte samtidskunstnere i internasjonal sammenheng. Han har først og fremst gjort seg bemerket som maler og som en fornyer av det abstrakte maleri, men arbeider også med tegning, grafikk og bokverk. For å tilføre farge og signal til den nye bydelen som er under oppføring i Tromsø, har oppdragsgiver Vervet AS gitt kunstneren oppgaven med dette i samarbeid med LPO.

– Det var i grunnen ingen føringer på at dette skulle bli figurer, men for meg betyr signal først og fremst noe man gjenkjenner og forstår. Jeg tenkte derfor at jeg måtte skape noe som ville være med på å gi stedet en egenart, identitet og gjenkjennelsesmoment, forteller Jenssen.

Organiske former

– De organiske formene har fulgt meg i hele min karriere, men akkurat disse formene og dette temaet oppstod her på LPO den første dagen vi jobbet sammen med prosjektet. Sånne øyeblikk skal man ha tillit til, forklarer kunstneren.

– Videre har prosjektet utviklet seg, men forutsetningen har oppstått gjennom samtalene vi har hatt sammen.

Selv om organiske former er noe bestandig for Jensens verk, er den erfarne kunstneren opptatt av at alle verk skal representere et nytt avsnitt i sin kunstneriske aktivitet.

– Jeg er opptatt av at dette verket skal ha en helt egen identitet. Man skal kunne kjenne igjen lynne og figurasjonen, men denne nye grafiske og fargemessige situasjonen her er helt ny, tanken er at figurene skal være med på å gi stedet en egen identitet.

De tre første figurene begynner nå å finne sin form, og kunstneren tenker at reportaret kan utvides etter hvert i prosessen. Hvordan de skal lages er enda ikke helt avklart. For å være sikre på at de skal tåle naturens påkjenninger, har det blitt foretatt vindberegninger som har vært med på å bestemme konstruksjonen. Det er viktig at de både blir stabile, men samtidig fleksible.

Utmykking Vervet 2788

Industriell historie

– Dette er en spennende prosess for LPO å være med på. Jeg opplever at vi sammen er med på å skape en identitet for denne bydelen, hvor både bygninger og utsmykking spiller på lag med elementer fra områdets historie og identitet, sier Jorid Krosse, en av arkitektene fra LPO som jobber på prosjektet sammen med Jenssen. Hun forklarer at oppdragsgiver er opptatt av å bygge videre på stedets industrielle historie til det gamle skipsverftet som var der, og selv har foreslått å bruke Cor-tenstål på fasaden i det første byggetrinnet. Dette er en materialreferanse til verftsdriften, og vil gi bygget en røff og industriell karakter.

– Det er veldig givende å jobbe sammen med Olav Christopher. Figurene, både sammen og hver for seg, skal fortelle en historie i prosjektet, og vi tenker at de er med på å definere ulike steder på området. Jorid forklarer videre at intensjonen er at figurene skal kunne befinne seg i en helhet: Bygningene skal stimuleres av kunsten og omvendt. Det skal representere et fellesskap og skape en tydelig sammenheng mellom bygg og kunst.