Hilde Lillejord

LPO-prosjekter løftet frem på knutepunktskonferansen 2019

Forrige uke arrangerte Bane NOR Eiendom knutepunktkonferansen i Oslo der temaet var Transformasjon – fra nedlagt industri til attraktivt byområde.

Sverre Landmark fra Probiz AS (tidligere direktør i Aspelin Ramm), Daniel K. Siraj i OBOS og adm. direktør Olav Line i Mustad eiendom var foredragsholdere for vel 350 politikere, eiendomsaktører, byutviklings- og samferdselsfolk.

Kunsten å kombinere gammelt og nytt

Siraj og Line brukte anledningen til å fortelle om de to pågående transformasjons- og byutviklingsprosjektene, Ulven og Lilleakerbyen, begge prosjekter som LPO er delaktig i. Landmark begrunnet suksessen ved for eksempel Vulkan med at man har klart å skape en fungerende by i byen som er preget av kultur, boliger, kontorer og handel. Han påpekte at en forutsetning for vellykkede transformasjonsområder er funksjonsblanding. Han fikk støtte av førsteamanuensis og samfunnsdebattant Erling Dokk Holm som tok for seg hva som kjennetegner vellykkede og mislykkede transformasjonsprosjekter. Dokk Holm henviste også til Vulkan, et viktig prosjekt for LPO som et veldig vellykket byutviklingsprosjekt. Begrunnelsen hans var at her har utbygger og arkitektene klart å kombinere det gamle med det nye slik at det fraflyttede industriområdet har blitt en by midt i byen som lever hele døgnet. I tillegg har utkilingen av Vulkan etablert forbindelser mellom byområder som tidligere ikke var forbundet.

Å kunne kombinere nytt og gammelt har vært et viktig tema i LPOs prosjekter i mange år både når det gjelder prosjektering av enkeltbygg og utvikling av områder. For oss er det viktig å finne potensialet som ligger i eksisterende bygg og områder. Verdiene kan ligge i bygningens struktur, materialer, stedets historie og funksjon. Å kunne ta vare på alt dette, fortelle det videre og tilrettelegge for ny bruk er vår oppgave. Gjenbruk er bærekraftig. Bærekraft er også å levere kvalitet og historie videre til neste generasjon.

I tillegg til Vulkan er Papirbredden i Drammen og Møllebyen i Moss prosjekter som er gjennomført og som ivaretar en historie og videreutvikler områder med egen identitet. Nå arbeider vi med nye spennende transformasjonsprosjekter som Harbitz torg, Sommerrokvartalet, Schweigaardsgate 15 og Vervet i Tromsø.

VULKAN Bellonahuset Mathallen Vulkan Arena Finn Ståle Copy Vulkan: På oppdrag for Vulkan Utvikling v/ Aspelin Ramm utførte LPO regulering, utbygging og transformasjon av industriområde fra 2004 - 2014.

Gårdsrom 20180313 C nett Ulven: LPO er del av TEAM Veidekke som på oppdrag for OBOS skal transformere Ulven fra industriområde til ny bydel.

181113 View 7 fra syd 6 HIGH RES Lilleakerbyen: I samarbeid med Civitas, A-lab og Leonard Design utvikler LPO Lilleakerbyen på oppdrag for Mustad eiendom.