Hilde Lillejord

Pionerbyen Larvik - en mulighetsstudie av Larvik sentrum

På oppdrag for Larvik kommune har LPO gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Studien har tatt utgangspunkt i Bane NORs ene alternativ med ny togstasjon i Kongegata. Torsdag presenterte LPO arbeidet som er gjort i samarbeid med SLA, Sweco og Berre Ellefsen AS.

OVER TUNNELEN: Gruppen har laget et forslag der park, byrom og torg er lagt over den nye tunnelen i sentrum. Illustrasjon: LPO og SLA
OVER TUNNELEN: Gruppen har laget et forslag der park, byrom og torg er lagt over den nye tunnelen i sentrum. Illustrasjon: LPO og SLA

Gruppen har sett på mulighetene som oppstår ved å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet og la den moderne jernbanen møte den historiske byen slik at sentrum kan møte Skagerak. Med en stasjon i sentrum, eller ved Kongegata-alternativet, vil hele den sentrale byen vitalisere og skape et nytt potensial ved havnefronten.

– Når vi fjerner hus i sentrum, som har ligget ganske uendret i mange år, skaper vi en ny mulighet. En ny mulighet får også i Indre havn hvis jernbanesporene forsvinner, forklarte Lars Haukeland, arkitekt og partner i LPO, under gruppens presentasjon i Larvik. – Vi kan legge et lokk over jernbanetunnellen og gjøre byen ferdig før Bane NOR begynner gravearbeidene. Det kalles «cut and cover». Vi kan rett og slett starte byutviklingen med en gang dere har bestemt dere for jernbaneplassering.

STASJON I SENTRUM: Lars Haukeland i LPO presenterte gruppens visjon av Larvik med jernbanestasjon i sentrum. Foto: Terje Svendsen
STASJON I SENTRUM: Lars Haukeland i LPO presenterte gruppens visjon av Larvik med jernbanestasjon i sentrum. Foto: Terje Svendsen

Det anbefales det ikke å bygge oppå kulverten, derfor foreslår gruppen å lage park, byrom og torg på den plassen.

– Hvis vi begynner utviklingen raskt, vil ikke byen være «på vent» til jernbanearbeidene begynner. Vi starter byreparasjon, ikke byrasering, proklamerer Lars Haukeland.

Balkong mot Skagerak

En stasjon sentralt i byen vil gi Larvik et enormt konkurransefortrinn i forhold til de andre byene i Vestfold. Der kan det bygges næringsbygg tett på stasjonsområdet med industriområdet i Hammerdalen vil ligge rett nedenfor. Folk kan da gå rett fra toget på jobb, eller rett på toget til jobb. På denne måten kan det utvikles en potent «hub» for næring rundt toget uten å ødelegge det gamle sentrum.

– Vi vil bygge et nytt rådhus midt på Torget, og så flytte Torget over til det lokket som går over tunnelen der Odberggården ligger i dag. På den måten flytter vi Torget nærmere Bøkkerfjellet, som er selveste balkongen mot Skagerak, sier Lars Haukeland.

Derfra foreslår gruppen en heis fra tuppen av Bøkkerfjellet ned til Storgata. Der kommuneadministrasjonen sitter i dag, i I Feyersgate, ser gruppen for seg at et moderne kunnskapssenter skal ligge.

Parkering under stasjonen

I Indre havn, hvis jernbanesporene fjernes, kan det utvikles et rekreasjonsområde med sjøbad, boliger, handel og spisesteder, mens Herregården får frigitt områdene rundt til park.

– Det er ikke mange byer som ligger så rett ut mot det åpne havet. Vi vil ikke sprenge den skalaen for bebyggelse som er der nede, understreker Haukeland.

På spørsmål om parkeringsplasser knyttet til stasjonen, forteller han at i tillegg til de 200 plassene som allerede ligger under Torget, vil det være mulig å lage to etasjer med parkering under stasjonsområdet, også med utgang til Storgata.

– I tillegg kan man lage parkering i Bøkkerfjellet, avsluttet Lars Haukeland sin presentasjon i Larvik.

(Tekst: Kjersti Bache, Østlandsposten)