Hilde Lillejord

Pris til Papirbredden i BREEAM-Awards 2018

LPO-prosjektet Papirbredden I i Drammen vant i forrige uke BREEAM-Awards 2018 i klassen «Public Projects – In Use». Prisen ble delt ut i London.

BREEAM Awards 2018, eiendomsbransjens Oscar-utdeling, er for prosjekter som byggeprosjekter og tiltak med ekstraordinære prestasjoner innen bærekraft. I tildelingen fremhever dommerne utviklingen som har pågått over tid og trekker frem bruk grønne fordelsavtaler. LPO tegnet og prosjekterte Papirbredden I / Grønland 58 som stod ferdig i 2006 og er omtalt som den mest fotograferte bygnignen i Drammen. Bygget ligger langs elvebredden med sin helt unike fasade i glass og stål, og huser en stor variasjon av leietaker innen kunnskap og utdanning.

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.