Skattedirektoratet

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Entra Eiendom

Kontakt
Ole Petter Lassen

Sted
Oslo

År
2013

Prosjekter / Ferdigstilt

Skattedirektoratet

LPO rehabiliterte og transformerte i 2013 eksisterende kontorbygg til nye, moderne lokaler for Skattedirektoratet på Helsfyr.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor

Oppdragsgiver
Entra Eiendom

Kontakt
Ole Petter Lassen

Sted
Oslo

År
2013

Bygget er originalt fra 1982 og var opprinnelig Statens kontorbygg. I dag er det blitt totalrehabilitert, skreddersydd til leietaker og oppgradert med moderne kontor- og møteromsfasiliteter.

Hovedgrepet i ombyggingen har vært å legge inn nye dekker mellom de eksisterende kontorlamellene, vekselsvis mot øst og vest, i hver annen etasje. Eksisterende konstruksjoner hadde kapasitet til den økte belastningen. Grepet bedret kommunikasjonen mellom etasjene, og gjorde at det oppstod nye arealer med dobbel etasjehøyde mellom de eksisterende lamellene. Dette gav nye arealer egnet for kontorlandskap og bringer dagslys dypt inn i anlegget. Videre er det i hele plan 2 etablert et moderne møte- og konferansesenter, i tillegg til Skattedirektoratets nye kantine. Til sammen utgjør de nye arealene ca. 5000 m².

Prosjektet har fokusert på miljøytelse og er renovert til passivhus-standard i energiklasse A. Energiforbruket er halvert. Da Skattedirektoratet åpnet i desember 2013, var det Norges mest miljøriktige rehabiliterte kontorbygget. Bygget er et forbildeprosjekt i Futurebuiltprogrammet og var LPOs første BREEAM-sertifiserte prosjekt der det klassifiserte som “very good”.